Soạn bài: Hợp đồngSoạn văn 9 | Soạn bài lớp 9 | Để học tốt ngữ văn 9

Soạn bài: Hợp đồng

I. Đặc điểm của hợp đồng

Câu 1: Mục đích của văn bản hợp đồng là ghi lại nội dung thoả thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thoả thuận đã cam kết.

Câu 2: Bố cục của hợp đồng thể hiện ở các mục chủ yếu sau:

- Phần mở đầu:

    + Quốc hiệu và tiêu ngữ

    + Tên hợp đồng

    + Thời gian, địa điểm

    + Họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí hợp đồng.

- Phần nội dung:

Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất giữa các bên.

- Phần kết thúc: Ghi chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết trong hợp đồng và xác nhận dâu của cơ quan (nếu có).

Câu 3: Lời văn của hợp đồng phải đảm bảo chặt chẽ, chính xác.

II. Luyện tập

Câu 1: Các tình huống (a), (d) không phù hợp với hợp đồng.

Câu 2: Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong phần nội dung, phần kết thúc và dự kiến các điều kiện cần cụ thể hoá trong bản hợp đồng thuê nhà.

- Phần mở đầu:

    + Tiêu ngữ

    + Tên hợp đồng (Hợp đồng thuê nhà)

    + Thời gian, địa điểm

    + Giới thiệu về đối tác của các bên kí hợp đồng: Bên A (bên cho thuê nhà) – Bên B (bên thuê nhà).

- Phần kết thúc: Chữ kí, họ tên của người đại diện bên A – Chữ kí, họ tên người đại diện bên B.

- Một số điều cần cụ thể hoá trong hợp đồng thuê nhà:

    + Trách nhiệm và quyền hạn của bên A.

    + Trách nhiệm và quyền hạn của bên B.

    + Thống kê hiện trạng tài sản.

Các bài soạn văn lớp 9 hay khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link Giải bài tập tiếng Anh 9 , Giải bài tập Toán 9 , Giải bài tập Vật Lý 9Giải bài tập Hóa học 9 hay nhất tại VietJack

Loạt bài Soạn văn lớp 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt ngữ văn 9 (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^