Sách bài tập Toán lớp 9 | Giải sách bài tập Toán 9 Tập 1, Tập 2 hay nhất


Với Giải bài tập sách bài tập Toán lớp 9 Tập 1, Tập 2 hay nhất, chi tiết được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn bám sát theo nội dung SBT Toán 9 Tập 1 & Tập 2 Đại số và Hình học giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Toán lớp 9.

Mục lục Giải sách bài tập Toán 9

Mục lục Giải Sách bài tập Toán lớp 9 Tập 1

Sách bài tập Toán 9 Đại số - Chương 1: Căn Bậc Hai. Căn Bậc Ba

Sách bài tập Toán 9 Đại số - Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất

Sách bài tập Toán 9 Hình học - Chương 1: Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông

Sách bài tập Toán 9 Hình học - Chương 2: Đường Tròn

Mục lục Giải Sách bài tập Toán lớp 9 Tập 2

Sách bài tập Toán 9 Đại số - Chương 3: Hệ Hai Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn

Sách bài tập Toán 9 Đại số - Chương 4: Hàm Số y = ax2 (a ≠ 0) - Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn

Sách bài tập Toán 9 Hình học - Chương 3: Góc Với Đường Tròn

Sách bài tập Toán 9 Hình học - Chương 4: Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu

61 Bài giảng Toán lớp 9 - Cô Vương Thị Hạnh (Giáo viên VietJack)

29 Bài giảng Toán lớp 9 - Cô Phạm Thị Huệ Chi (Giáo viên VietJack)

Bên cạnh đó là các video giải bài tập, bài giảng Toán lớp 9 chi tiết cũng như lý thuyết, bộ bài tập trắc nghiệm theo bài học, các dạng bài tập và bộ đề thi Toán 9 giúp học sinh ôn tập đạt điểm cao trong bài thi Toán 9.

Tham khảo tài liệu học tốt môn Toán lớp 9 hay khác:

Xem thêm giải bài tập lớp 9 các môn học hay nhất, chi tiết khác:

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán chọn lọc:

Lời giải bài tập môn Toán lớp 10 sách mới: