Tiếng Anh 6 Unit 3: Grammar Practice
Unit 3: At Home

Grammar Practice (trang 40-43 SGK Tiếng Anh 6)

Phần này sẽ hướng dẫn các em phần luyện tập về nhà Grammar Practice ở trang 40 Sách giáo khoa.

1. to be

I'm Nga. I'm a student.

My mother and father are teachers.

My brother's a student.

There are four people in my family.

2. to be

I'm Ba. This is Nga.

She's my friend. We are in the yard.

My mother and father are in the house.

3. to be

a) How old are you?
  I'm twelve.
b) How old is she?
  She's eleven.
c) Is he eleven?
  No, he isn't.
d) Are they twelve?
  No, they aren't.

4. Imperative (Commands) (Câu mệnh lệnh)

a) Come in.
b) Sit down.
c) Open your book.
d) Close your book.
e) Stand up.

5. How many ...?

a) How many desks are there?
- There is one.
b) How many books are there?
- There are six.
c) How many students are there?
- There are two.
d) How many teachers are there?
- There is one.

6. Question words (Từ để hỏi)

a) What is your name?
  My name is Nam.
b) Where do you live?
  I live in Ha Noi.
c) Who is that?
  That is my brother.
d) What does he do?
  He is a student.

7. Numbers

a) 1 one, 5 five, 8 eight, 10 ten, 20 twenty, 30 thirty, 50 fifty, 70 seventy, 90 ninety, 100 one/a hundred.

b) four 4, seven 7, nine 9, eleven 11, fifteen 15, twenty-five 25, sixty 60, seventy-five 75, eighty 80.

8. Greetings

Thanh: Hello.
Chi:  Hi.
Thanh: How are you?
Chi:  I'm fine, thank you. How are you?
Thanh: Fine, thanks.

9. This - That

Ba: What is that?
   Is it a desk?
Thu: Yes, it is.

Ba: What is this?
   Is it a desk?
Thu: No, it isn't.
   It's a table.

Các bài học tiếng Anh lớp 6 Unit 3 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 6giải bài tập Toán 6 hay nhất tại VietJack

Loạt bài giải bài tập Tiếng Anh 6 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt tiếng Anh 6 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 7, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-3-at-home.jsp


Soạn văn lớp 6 và giải Toán 6 tại vietjack.com: