Unit 8 lớp 9: A closer look 2Unit 8: Tourism

Unit 8 lớp 9: A closer look 2 (phần 1 → 4 trang 23 SGK Tiếng Anh 9 thí điểm)

1. Complete the text with a/an, the, or zero article (Ø). (Hoàn thành đoạn văn sau với mạo từ a/an, the hoặc không dùng mạo từ (Ø))

1. a2. the3. the4. the5. the6. Ø7. the
8. Ø9. Ø10. the11. Ø12. Ø13. the14. an

Hướng dẫn dịch

Cộng hòa Dominican là một nước trên đảo của Hispaniola, ở khu vực Caribe. Đó là nước lớn thứ hai thuộc khu vực Caribe sau Cuba, với khoảng 10 triệu dân, một triệu trong số đó sống ở thành phó thủ đô Santo Domingo. Thành phố lớn thứ hai là Santiago. Địa lý của thành phố này rất đa dạng, trải dài từ thảo nguyên bán sa mạc đến thung lũng tươi tốt của rừng mưa nhiệt đới. Kinh tế phụ thuộc vào nông nghiệp với đường được xem là vụ mùa chính. Ngành công nghiệp là ngành công nghiệp quan trọng.

2a. Ask and answer the questions. Choose from the list. Use "the" if necessary. (Hỏi và trả lời các câu hỏi, chọn từ danh sách, Sử dụng "the" nếu cần thiết.)

1. Which one is an imperial palace?(Công trình nào là cung điện hoàng gia?)

Forbidden City.

2. Which river runs through London?(Sông nào chảy qua London?)

The Thames.

3. Which one is the deepest lake in the world?(Hồ nào sâu nhất trên Thế Giới?)

Lake Baikal.

4. Which one is considered one of the New7Wonders of Nature?(Cái nào được xem xét là một trong 7 kì quan thiên nhiên thế giới mới?)

Ha Long Bay.

5. Which one is the largest cave in the world?(Cái nào là hang động lớn nhất thế giới?)

Son Doong Cave.

6. Which one is a tourist attraction in New York?(Cái nào là thu hút du khách nhất ở New York?)

The Statue of Liberty.

b. Choose one item above and say what you know about it as a tourist attraction. (Chọn một địa danh ở trên và nói xem bạn biết gì về địa danh đó như một địa điểm thu hút du khách)

3 Write answers to the questions, using a, an, the or zero article in each answer. Give three true answers, but two untrue ones. (Viết câu trả lời cho các câu hỏi, sử dụng mạo từ a, an, the hoặc không dùng mạo từ trong mỗi câu trả lời. Đưa ra 3 câu trả lời đúng về bản thân bạn nhưng 2 câu sai về ngữ pháp)

1. A blue bike.

2. Da Lat city.

3. The USA.

4. The spring..

5. Yes, I have. Da Nang city.

4. Make full sentences from the words/phrases, adding articles as needed. Then mark them as true (T) false (F). (Tạo câu hoàn chỉnh từ các từ, cụm từ, thêm mạo từ nếu cần. Sau đó đánh dấu chung đúng (T), sai (F))

1.F2.T3.F4.T5.T

Hướng dẫn dịch

1. Tên gốc của Hà Nội là Phú Xuân.

2. Kim tự tháp nổi tiếng nhất Ai Cập được tìm thấy ở Giza tại Cairo.

3. Có một thành phố tên là Kiev ở Mỹ.

4. Mỹ Sơn, tàn tích từ đế chế Chăm cổ là 1 kỳ quan thế giới của UNESCO.

5. Tiếng Anh là ngôn ngữ đầu tiên ở nhiều quốc gia hèn ngoài vương quốc Anh.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 8 khác:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy Like và chia sẻ nhé!


unit-8-tourism.jsp