Unit 6 lớp 9: Listen and readUnit 6: The environment

2. Listen and read (Trang 47-48 SGK Tiếng Anh 9)

Hướng dẫn dịch:

Ông Brown nói chuyện với một số nhà bảo tồn tình nguyện.

"Tôi muốn mọi người lắng nghe một cách cẩn thận, xin vui lòng." Trước hết, tôi muốn các bạn chia thành ba nhóm. Mỗi nhóm nên lấy năm túi nhựa. Một khi bạn đã dồn đầy túi, hãy trở lại đây khi bạn cần một túi khác. Tôi cần nhóm một đi bộ dọc theo bờ biển. Nhóm hai nên kiểm tra cát, và nhóm ba có để kiểm tra trong các loại đá. Ông Jones sẽ thu thập tất cả các túi và đưa họ đến bãi rác. Bà Smith tốt bụng đã chuẩn bị một bữa trưa dã ngoại cho chúng ta, nhưng chúng ta sẽ không ăn cho đến khi toàn bộ khu vực đã sạch sẽ. Nếu bạn không thể tìm thấy vị trí của mình, tôi sẽ giúp bạn đến đó với tấm bản đồ này. Đừng lo ... à ... tôi thất vọng vì người ta đã hủy hoại khu vực này. Tuy nhiên, chúng ta đang ở đây để làm một điều gì đó về sự ô nhiễm này. Chúng ta phải làm việc chăm chỉ. Và nếu chúng ta làm việc chăm chỉ, chúng ta sẽ làm bãi biển này thành một nơi sạch sẽ và xinh đẹp lại. Được rồi. Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu."

a. Match the names in column A with the tasks in column B. Then write the full sentences. (Nối các tên ở cột A với những nhiệm vụ ở cột B. Sau đó viết các câu đầy đủ.)

1. - f: Group 1 walk along the shore.

2. - e: Group 2 check the sand.

3. - b: Group 3 check the rocks.

4. - a: Mr. Jones collects all the bags and takes them to the garbage dump.

5. - c: Mrs. Smith provides a picnic lunch for eveyone.

6. - d: Mr. Brown gives out the bags.

b. Answer.

1. Who is the speaker? (Ai là người nói?)

=> Mr. Brown is the speaker.

2. Who is the listeners? (Ai là người nghe?)

=> All the others, volunteer conservationists, are the listeners.

3. Where are they? (Họ đang ở đâu?)

=> They are on the beach/shore.

4. What are they going to do? (Họ đang làm gì?)

=> They are going to clean up the beach, collect garbage.

5. What will they achieve if they work hard today? (Họ sẽ đạt được gì nếu họ làm việc chăm chỉ hôm nay?)

=> If they work hard, they'll make the spoiled dirty beach a clean and beautiful place again.

6. Have you ever done anything similar? If yes, what did you do? Where did you do it? (Bạn đã bao giờ làm những việc tương tự? Nếu có, bạn đã làm những gì? Bạn đã làm ở đâu?)

=> Yes, we have. We often collect the garbage and sweep up our school yard. Our school clean up the city streets, especially on days before great national holidays.

7. If the pollution continues, what might happen? (Nếu sự ô nhiễm tiếp tục, chuyện gì sẽ xảy ra?)

=> If the pollution continues, our world become harmful and unpleasant place to live.

Các bài soạn tiếng Anh 9 unit 6 khác | Để học tốt các bài học tiếng Anh 9 unit 6 khác:

Loạt bài soạn Tiếng Anh 9 | Giải bài tập tiếng Anh 9 | Để học tốt tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 9 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-the-environment.jsp


Bài viết liên quan