Giới thiệu XML
XML là gì?

XML là một ngôn ngữ đánh dấu để chia sẻ dữ liệu qua web. XML là có thể đọc được với con người và thiết bị. Ví dụ về XML có thể chia sẻ là RSS Feed. XML Parser là hữu ích để đọc và cập nhật dữ liệu bởi sử dụng các trình duyệt web.

Các loại XML:

  • Tree based
  • Event based

XML Parse Extensions

XML Parse Extension làm việc dựa trên libxml. Các XML Parser sau là có sẵn trong PHP core.

  • Simple XML parser
  • DO XML parser
  • XML parser
  • XML Reader

Simple XML parser

Simple XML Parser cũng được gọi là Tree-based XML Parser và nó sẽ phân tích cú pháp tệp XML đơn giản. Simple XML Parser sẽ gọi phương thức simplexml_load_file() để lấy truy cập tới xml từ path cụ thể.

DOM parser

DOM Parser cũng được gọi như một Complex Node Parser, được sử dụng để phân tích cú pháp tệp XML có độ phức tạp hơn. Nó được sử dụng như là Interface để sửa đổi XML file. DOM Parser đã mã hóa với UTF-8.

XML parse

XML Parser là dựa trên SAX Parse. Nó nhanh hơn tất cả các loại trên. Nó sẽ tạo XML file và phân tích cú pháp XML. XML Parser đã mã hõa bởi ISO-8859-1, US-ASCII và UTF-8.

XML Reader

XML Reader cũng được gọi là Pull XML Parse. Nó được sử dụng để đọc XML file theo cách nhanh hơn. Nó làm việc với tài liệu XML có độ phức tạp cao với XML Validation.

Mọi người cho thể tham gia khóa học Java thứ 2 tại Hà Nội của vietjackteam vào đầu tháng 05/2017 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn học lập trình PHP cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học PHP phổ biến khác tại VietJack: