Lệnh if, else, switch trong PHPCác lệnh if, elseif …else và switch trong được sử dụng để điều khiển luồng dựa trên các điều kiện khác nhau.

Bạn có thể sử dụng các lệnh điều kiện trong code của bạn để điều khiển luồng. PHP hỗ trợ 3 lệnh điều khiển luồng sau:

Điều khiển luồng trong PHP
 • Lệnh if...else − Sử dụng lệnh này nếu bạn muốn thực thi một tập hợp code khi một điều kiện là true và tập code khác nếu điều kiện là không true.

 • Lệnh elseif − Được sử dụng với lệnh if…else để thực thi một tập hợp code nếu một trong các điều kiện là true.

 • Lệnh switch − Được sử dụng nếu bạn muốn lựa chọn một trong các khối code để được thực thi. Lệnh switch được sử dụng để tránh sử dụng một khối if…elseif…else dài.

Lệnh If...Else trong PHP

Nếu bạn muốn thực thi một đoạn code nếu một điều kiện là true và khối code khác nếu một điều kiện là false, bạn sử dụng lệnh if…else trong PHP.

Cú pháp

if (điều_kiện)
  phần code này được thực thi nếu điều kiện là true
else
  phần code này được thực thi nếu điều kiện là false

Ví dụ

Ví dụ sau sẽ cho kết quả "Chúc cuối tuần vui vẻ!" nếu hôm nay là Friday. Nếu không, nó sẽ cho kết quả "Chúc một ngày vui vẻ!":

<html>
  <body>
  
   <?php
     $d=date("D");
     
     if ($d=="Fri")
      echo "Chúc cuối tuần vui vẻ!"; 
     
     else
      echo "Chúc một ngày vui vẻ!"; 
   ?>
  
  </body>
</html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Lệnh if else trong PHP

Lệnh elseif trong PHP

Nếu bạn muốn thực thi một khối code nếu một trong các điều kiện là true, thì bạn nên sử dụng lệnh elseif trong PHP.

Cú pháp

if (điều_kiện_1)
  phần code này được thực thi nếu điều kiện 1 là true;
elseif (điều_kiện_2)
  phần code này được thực thi nếu điều kiện 2 là true;
else
  phần code này được thực thi nếu các điều kiện là false;
Quảng cáo

Ví dụ

Ví dụ sau sẽ cho kết quả "Chúc cuối tuần vui vẻ!" nếu hôm nay là Friday, và "Chủ nhật vui vẻ!" nếu hôm nay là Sunday. Nếu không, nó sẽ cho kết quả "Chúc một ngày vui vẻ!":

<html>
  <body>
  
   <?php
     $d=date("D");
     
     if ($d=="Fri")
      echo "Chúc cuối tuần vui vẻ!";
     
     elseif ($d=="Sun")
      echo "Chủ nhật vui vẻ!"; 
     
     else
      echo "Chúc một ngày vui vẻ!"; 
   ?>
   
  </body>
</html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Lệnh if else trong PHP

Lệnh Switch trong PHP

Nếu bạn muốn lựa chọn một trong nhiều khối code để được thực thi, bạn nên sử dụng lệnh switch trong PHP. Lệnh switch được sử dụng để tránh các khối if…elseif…else dài.

Cú pháp

switch (biểu_thức)
{
  case nhãn_1:
   phần code này được thực thi nếu biểu_thức = nhãn_1
   break; 
  
  case nhãn_2:
   phần code này được thực thi nếu biểu_thức = nhãn_2
   break;
  ...
   default:
  
  phần code này được thực thi nếu 
  biểu_thức là khác với nhãn_1, nhãn_2, ...
}
Quảng cáo

Ví dụ

Cơ chế làm việc của lệnh switch là tuyệt vời. Đầu tiên, nó ước lượng biểu thức đã cho, sau đó tìm một nhãn để so khớp với giá trị kết quả đã ước lượng. Nếu tìm thấy một so khớp, thì code được liên kết với nhãn sẽ được thực thi hoặc nếu không có nhãn khớp với kết quả đó, thì lệnh sẽ thực thi bất kỳ khối code mặc định đã cho nào.

<html>
  <body>
   
   <?php
     $d=date("D");
     
     switch ($d)
     {
      case "Mon":
        echo "Hôm nay là Thứ Hai";
        break;
      
      case "Tue":
        echo "Hôm nay là Thứ Ba";
        break;
      
      case "Wed":
        echo "Hôm nay là Thứ Tư";
        break;
      
      case "Thu":
        echo "Hôm nay là Thứ Năm";
        break;
      
      case "Fri":
        echo "Hôm nay là Thứ Sáu";
        break;
      
      case "Sat":
        echo "Hôm nay là Thứ Bảy";
        break;
      
      case "Sun":
        echo "Hôm nay là Chủ Nhật";
        break;
      
      default:
        echo "Còn ngày này là thứ mấy ???";
     }

   ?>
  </body>
</html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Lệnh Switch trong PHP

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học PHP phổ biến khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên