AJAX XML Parser trong PHPVí dụ về Ajax XML

Sử dụng với AJAX, chúng ta có thể phân tích cú pháp XML từ Local Directory cũng như Server. Dưới đây là ví dụ minh họa cách phân tích cú pháp XML với trình duyệt web.

<html>
  <head>
  
   <script>
     function showCD(str) {
      if (str=="") {
        document.getElementById("txtHint").innerHTML="";
        return;
      }
      
      if (window.XMLHttpRequest) {
        // phần code cho IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
        xmlhttp=new XMLHttpRequest();
      }
      else 
      { // phần code IE6, IE5
        xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
      }
      
      xmlhttp.onreadystatechange=function() {
        if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) {
         document.getElementById("txtHint").innerHTML=xmlhttp.responseText;
        }
      }
      xmlhttp.open("GET","getcourse.php?q="+str,true);
      xmlhttp.send();
     }
   </script>
  
  </head>
  <body>
   
   <form>
     Lựa chọn khóa học:
     <select name="cds" onchange="showCD(this.value)">
      <option value="">Lựa chọn một khóa học:</option>
      <option value="Android">Android </option>
      <option value="Html">HTML</option>
      <option value="Java">Java</option>
      <option value="PHP">MS technologies</option>
     </select>
   </form>
   
   <div id="txtHint"><b>Thông tin khóa học...</b></div>
   
  </body>
</html>
Quảng cáo

Ví dụ trên sẽ gọi getcourse.php sử dụng phương thức GET. Tệp getcourse.php tải catalog.xml.getcourse.php như dưới đây:

<?php
  $q=$_GET["q"];
  
  $xmlDoc = new DOMDocument();
  $xmlDoc->load("catalog.xml");
  
  $x=$xmlDoc->getElementsByTagName('COURSE');
  
  for ($i=0; $i<=$x->length-1; $i++) {
   =
   if ($x->item($i)->nodeType==1) {
     if ($x->item($i)->childNodes->item(0)->nodeValue == $q) {
      $y=($x->item($i)->parentNode);
     }
   }
  }
	
  $cd=($y->childNodes);
  
  for ($i=0;$i<$cd->length;$i++) {
   if ($cd->item($i)->nodeType==1) {
     echo("<b>" . $cd->item($i)->nodeName . ":</b> ");
     echo($cd->item($i)->childNodes->item(0)->nodeValue);
     echo("<br>");
   }
  }
?>
Quảng cáo

Tệp catalog.xml

XML file có danh sách khóa học và chi tiết về chúng. File này được truy cập bởi getcourse.php.

<CATALOG>
  <SUBJECT>
   <COURSE>Android</COURSE>
   <COUNTRY>VietNam</COUNTRY>
   <COMPANY>BKcompany</COMPANY>
   <PRICE>$10</PRICE>
   <YEAR>2015</YEAR>
  </SUBJECT>
  
  <SUBJECT>
   <COURSE>Html</COURSE>
   <COUNTRY>VietNam</COUNTRY>
   <COMPANY>BKcompany</COMPANY>
   <PRICE>$15</PRICE>
   <YEAR>2015</YEAR>
  </SUBJECT>
  
  <SUBJECT>
   <COURSE>Java</COURSE>
   <COUNTRY>VietNam</COUNTRY>
   <COMPANY>BKcompany</COMPANY>
   <PRICE>$20</PRICE>
   <YEAR>2015</YEAR>
  </SUBJECT>
  
  <SUBJECT>
   <COURSE>PHP</COURSE>
   <COUNTRY>VietNam</COUNTRY>
   <COMPANY>BKcompany</COMPANY>
   <PRICE>$25</PRICE>
   <YEAR>2015</YEAR>
  </SUBJECT>
</CATALOG>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Ajax XML Parser trong PHP

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học PHP phổ biến khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên