Đăng nhập MySQL sử dụng PHPChương này minh họa cách tạo một Login Page với MySQL Database. Trước khi vào phần code, bạn nên cần một số quyền để tạo hoặc xóa một MySQL Database. Giả sử bạn có quyền truy cập Root user, bạn có thể tạo bất kỳ Database nào bởi sử dụng mysql mysqladmin binary.

Config.php

config.php file đang có thông tin về cấu hình MySQL Database:

<?php
  define('DB_SERVER', 'localhost:3036');
  define('DB_USERNAME', 'root');
  define('DB_PASSWORD', 'rootpassword');
  define('DB_DATABASE', 'database');
  $db = mysqli_connect(DB_SERVER,DB_USERNAME,DB_PASSWORD,DB_DATABASE);
?>

Login.php

login.php đang có thông tin về php script và HTML script để thực hiện đăng nhập.

<?php
  include("config.php");
  session_start();
  
  if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST")
  {
   // tên_người_dùng và mật_khẩu được gửi từ form 
   
   $myusername=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['username']);
   $mypassword=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['password']); 
   
   $sql="SELECT id FROM admin WHERE username='$myusername' and passcode='$mypassword'";
   $result=mysqli_query($db,$sql);
   $row=mysqli_fetch_array($result,MYSQLI_ASSOC);
   $active=$row['active'];
   
   $count=mysqli_num_rows($result);
   
   // nếu kết quả là so khớp với $myusername và $mypassword, sẽ có
   // một hàng kết quả
		
   if($count==1)
   {
     session_register("myusername");
     $_SESSION['login_user']=$myusername;
     
     header("location: welcome.php");
   }
   else 
   {
     $error="Tên đăng nhập và mật khẩu không hợp lệ";
   }
  }
?>
<html>
  
  <head>
   <title>Trang đăng nhập</title>
   
   <style type="text/css">
     body {
      font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
      font-size:14px;
     }
     
     label {
      font-weight:bold;
      width:100px;
      font-size:14px;
     }
     
     .box {
      border:#666666 solid 1px;
     }
   </style>
   
  </head>
  
  <body bgcolor="#FFFFFF">
	
   <div align="center">
     <div style="width:300px; border: solid 1px #333333; " align="left">
      <div style="background-color:#333333; color:#FFFFFF; padding:3px;"><b>Login</b></div>
				
      <div style="margin:30px">
        
        <form action="" method="post">
         <label>Tên người dùng :</label><input type="text" name="username" class="box"/><br /><br />
         <label>Mật khẩu :</label><input type="password" name="password" class="box" /><br/><br />
         <input type="submit" value=" Submit "/><br />
        </form>
        
        <div style="font-size:11px; color:#cc0000; margin-top:10px"><?php echo $error; ?></div>
					
      </div>
				
     </div>
			
   </div>

  </body>
</html>
Quảng cáo

welcome.php

Sau khi đăng nhập thành công, nó sẽ hiển thị Welcome page.

<?php
  include('session.php');
?>
<html">
  
  <head>
   <title>Chào mừng bạn đến với ... </title>
  </head>
  
  <body>
   <h1>Chào mừng <?php echo $login_session; ?></h1> 
   <h2><a href="logout.php">Đăng xuất</a></h2>
  </body>
  
</html>

Logout page

Trang đăng xuất đang có thông tin về cách để đăng xuất từ phiên đăng nhập:

<?php
  session_start();
  if(session_destroy())
  {
   header("Location: login.php");
  }
?>

session.php

session.php sẽ thẩm tra session, nếu không có session nào, nó sẽ chuyển hướng tới một trang đăng nhập.

<?php
  include('config.php');
  session_start();
  
  $user_check=$_SESSION['login_user'];
  
  $ses_sql=mysqli_query($db,"select username from admin where username='$user_check' ");
  
  $row=mysqli_fetch_array($ses_sql,MYSQLI_ASSOC);
  
  $login_session=$row['username'];
  
  if(!isset($_SESSION['login_user'])){
   header("location:login.php");
  }
?>

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học PHP phổ biến khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên