Chuỗi (String) trong PHPChuỗi là các dãy ký tự, giống như "Hoc PHP co ban va nang cao tai Vietjack.com".

Ghi chú − Bạn sẽ tìm thấy các hàm xử lý chuỗi có sẵn trong PHP tại Hàm xử lý Chuỗi (String) trong PHP

Dưới đây là ví dụ về các chuỗi hợp lệ trong PHP.

$string_1 = "Vi du mot chuoi trong PHP";
$string_2 = "Hoc PHP co ban va nang cao tai VietJack";
$string_0 = ""; // ví dụ một chuỗi không có ký tự nào

Khi sử dụng chuỗi với dấu nháy đơn, nó sẽ được đối xử như là các hằng, và in ra chính chuỗi đó. Trong khi sử dụng với dấu nháy kép, nó thay thế các biến với giá trị của chúng cũng như thông dịch các dãy ký tự cụ thể.

<?php
  $bien_chuoi = "name";
  $bien_chuoi_hang = 'Chuỗi $bien_chuoi sẽ không được in!\\n';
  
  print($bien_chuoi_hang);
  print "<br />";
  
  $bien_chuoi_hang = "Chuỗi $bien_chuoi sẽ được in!\\n";
  
  print($bien_chuoi_hang);
?>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Chuỗi trong PHP

Không có giới hạn về độ dài của chuỗi, có thể dài tùy ý nếu bộ nhớ cho phép.

Các chuỗi được giới hạn bởi các dấu nháy kép được PHP xử lý bằng 2 cách sau đây:

 • Các chuỗi kí tự bắt đầu với (\) được thay thế với một kí tự đặc biệt

 • Các biến (bắt đầu với $) được thay thế bằng biểu diễn chuỗi của giá trị của nó.

Quảng cáo

Các quy tắc thay thế:

 • \n được thay thế bằng ký tự newline (dòng mới)
 • \r được thay thế bởi ký tự carriage-return, được hiểu là đưa con trỏ về đầu dòng nhưng không xuống dòng.
 • \t được thay thế bởi ký tự tab
 • $ được thay thế bằng một dấu $
 • \" được thay thế bằng một dấu nháy kép "
 • \\ được thay thế bằng một dấu nháy đơn \

Toán tử nối chuỗi trong PHP

Để nối hai chuỗi với nhau, bạn sử dụng toán tử . (dấu chấm) trong PHP như sau:

<?php
  $string1="VietJack";
  $string2=" Team";
  
  echo $string1 . " " . $string2;
?>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Nối chuỗi trong PHP

Nếu bạn chú ý vào đoạn code trên, bạn sẽ thấy rằng, chúng ta đã sử dụng toán tử nối chuỗi hai lần. Đây là bởi vì chúng ta đã chèn một chuỗi thứ ba.

Giữa hai biến chuỗi, chúng ta thêm một chuỗi với một ký tự đơn, là một khoảng trống, để phân biệt hai biến.

Tìm độ dài chuỗi trong PHP - Hàm strlen() trong PHP

Hàm strlen() trong PHP được sử dụng để tìm độ dài của một chuỗi.

Ví dụ sau sẽ tìm độ dài của chuỗi "VietJack Team!":

<?php
  echo strlen("VietJack Team!");
?>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Tìm độ dài chuỗi trong PHP

Độ dài của một chuỗi thường được sử dụng trong vòng lặp hoặc các hàm khác, khi nó là quan trọng để biết khi nào chuỗi kết thúc (ví dụ: trong một vòng lặp, chúng ta muốn dừng vòng lặp sau ký tự cuối cùng của chuỗi).

Tìm ký tự hoặc chuỗi trong chuỗi - Hàm strpos() trong PHP

Hàm strops() được sử dụng để tìm một chuỗi hoặc ký tự bên trong một chuỗi.

Nếu một so khớp được tìm thấy, hàm này sẽ trả về vị trí của so khớp đầu tiên. Nếu không tìm thấy một so khớp nào, nó sẽ trả về FALSE.

Giờ chúng ta tìm chuỗi "eam" trong chuỗi "VietJack Team!":

<?php
  echo strpos("VietJack Team!","eam");
?>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Tìm chuỗi trong PHP

Như bạn thấy, vị trí của chuỗi "eam" trong chuỗi trên là 10. Lý do là 10 mà không là 11, bởi vì vị trí đầu tiên của chuỗi là 0, chứ không phải là 1.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học PHP phổ biến khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên