Simple XML GET trong PHPXML GET đã sử dụng để lấy các giá trị node từ XML file. Ví dụ sau minh họa cách lấy dữ liệu từ XML.

Tệp note.xml

Tệp note.xml là một xml file, nó có thể được truy cập bởi php file.

<SUBJECT>
  <COURSE>Android</COURSE>
  <COUNTRY>VietNam</COUNTRY>
  <COMPANY>BKcompany</COMPANY>
  <PRICE>$10</PRICE>
</SUBJECT>

Tệp index.htm

Index page có quyền để lấy truy cập xml data bởi sử dụng hàm simplexml_load_file().

<?php
  $xml=simplexml_load_file("note.xml") or die("Error: không thể tạo đối tượng");
?>
<html>
  <head>
   
   <body>
     
     <?php
      echo $xml->COURSE . "<br>";
      echo $xml->COUNTRY . "<br>";
      echo $xml->COMPANY . "<br>";
      echo $xml->PRICE;
     ?>
     
   </body>
   
  </head>
</html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

XML Get trong PHP
Quảng cáo

Lấy các giá trị node

Bây giờ giả sử note.xml có code như sau:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<vietjack>
  
  <course category="JAVA">
   <title lang="vi">Java</title>
   <tutor>Nguyen Hoang Manh</tutor>
   <duration></duration>
   <price>$30</price>
  </course>
  
  <course category="Python">
   <title lang="vi">Python</title>.
   <tutor>Tran Phuong Nam</tutor>
   <duration>3</duration>
   <price>$50</price>
  </course>
  
  <course category="HTML">
   <title lang="vi">html</title>
   <tutor>Tran Minh Chinh</tutor>
   <duration>5</duration>
   <price>$50</price>
  </course>
  
  <course category="WEB">
   <title lang="vi">Cong nghe web</title>
   <tutor>Hoang Nam</tutor>
   <duration>10</duration>
   <price>$60</price>
  </course>

</vietjack>

PHP code sẽ là như sau:

<html>
  <body>
  
   <?php
     $xml=simplexml_load_file("note.xml") or die("Error: không thể tạo đối tượng");
     foreach($xml->children() as $note) { 
      echo $note->title . "<br> "; 
      echo $note->tutor . "<br> "; 
      echo $note->duration . "<br> ";
      echo $note->price . "<hr>"; 
     }
   ?>
   
  </body>
</html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

XML GET trong PHP

Nó sẽ cho kết quả:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học PHP phổ biến khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên