BoxLayout trong Java SwingLớp BoxLayout, trong java.swing package, được sử dụng để sắp xếp các thành phần hoặc theo chiều dọc hoặc theo chiều ngang. Để phục vụ mục đích này, lớp BoxLayout cung cấp 4 hằng:

1. public static final int X_AXIS

2. public static final int Y_AXIS

3. public static final int LINE_AXIS

4. public static final int PAGE_AXIS

Constructor của lớp BoxLayout

BoxLayout(Container c, int axis): tạo một box layout mà sắp xếp các thành phần theo trục đã cho.

Ví dụ về lớp BoxLayout với trục Y

import java.awt.*; 
import javax.swing.*; 
 
public class BoxLayoutExample1 extends Frame { 
 Button buttons[]; 
 
 public BoxLayoutExample1 () { 
  buttons = new Button [5]; 
  
  for (int i = 0;i<5;i++) { 
   buttons[i] = new Button ("Button " + (i + 1)); 
   add (buttons[i]); 
  } 
 
setLayout (new BoxLayout (this, BoxLayout.Y_AXIS)); 
setSize(400,400); 
setVisible(true); 
} 
 
public static void main(String args[]){ 
BoxLayoutExample1 b=new BoxLayoutExample1(); 
} 
} 

Ví dụ về lớp BoxLayout với trục X

import java.awt.*; 
import javax.swing.*; 
 
public class BoxLayoutExample2 extends Frame { 
 Button buttons[]; 
 
 public BoxLayoutExample2() { 
  buttons = new Button [5]; 
  
  for (int i = 0;i<5;i++) { 
   buttons[i] = new Button ("Button " + (i + 1)); 
   add (buttons[i]); 
  } 
 
setLayout (new BoxLayout(this, BoxLayout.X_AXIS)); 
setSize(400,400); 
setVisible(true); 
} 
 
public static void main(String args[]){ 
BoxLayoutExample2 b=new BoxLayoutExample2(); 
} 
} 

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 4 của vietjackteam vào cuối tháng 09/2017 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Khóa học cũng đưa 200 câu hỏi phỏng vấn java trên https://www.javatpoint.com/corejava-interview-questions vào nội dung để giúp các bạn dễ dàng vượt qua kì phỏng vấn

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


layout_trong_java_swing.jsp

Demo một bài giảng trong khóa học online tại vietjackteam.