Event Adapter trong Java SwingAdapter là các lớp abstract để nhận các sự kiện đa dạng. Các phương thức trong các lớp này là trống. Với các lớp này, việc tạo các đối tượng Listener trở nên thuận tiện hơn. Bảng dưới đây liệt kê một số adapter được sử dụng phổ biến trong khi nghe các GUI event trong Java Swing.

STT Adapter & Miêu tả
1 Lớp FocusAdapter

Một lớp abstract để nhận các focus event.

2 Lớp KeyAdapter

Một lớp abstract để nhận các key event

3 Lớp MouseAdapter

Một lớp abstract để nhận các mouse event

4 Lớp MouseMotionAdapter

Một lớp abstract để nhận các mouse motion event

5 Lớp WindowAdapter

Một lớp abstract để nhận các window event

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 4 của vietjackteam vào cuối tháng 09/2017 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Khóa học cũng đưa 200 câu hỏi phỏng vấn java trên https://www.javatpoint.com/corejava-interview-questions vào nội dung để giúp các bạn dễ dàng vượt qua kì phỏng vấn

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.Demo một bài giảng trong khóa học online tại vietjackteam.