Lớp Graphics trong Java SwingLớp java.awt.Graphics cung cấp nhiều phương thức để lập trình đồ họa. Dưới đây là một số phương thức được sử dụng phổ biến của lớp Graphics:

public abstract void drawString(String str, int x, int y): được sử dụng để vẽ chuỗi đã cho.

public void drawRect(int x, int y, int width, int height): vẽ một hình chữ nhật với độ rộng width và chiều cao height đã cho.

public abstract void fillRect(int x, int y, int width, int height): được sử dụng để điền màu mặc định và độ rộng và chiều cao đã cho vào hình chữ nhật.

public abstract void drawOval(int x, int y, int width, int height): được sử dụng để vẽ hình Ovan với độ rộng và chiều cao đã cho.

public abstract void fillOval(int x, int y, int width, int height): được sử dụng để điền màu mặc định và độ rộng và chiều cao đã cho vào hình Oval.

public abstract void drawLine(int x1, int y1, int x2, int y2): được sử dụng để vẽ line giữa hai điểm có tọa độ lần lượt là (x1, y1) và (x2, y2).

public abstract boolean drawImage(Image img, int x, int y, ImageObserver observer): được sử dụng để vẽ hình ảnh đã cho.

public abstract void drawArc(int x, int y, int width, int height, int startAngle, int arcAngle): được sử dụng để vẽ đường tròn circular hoặc elip.

public abstract void fillArc(int x, int y, int width, int height, int startAngle, int arcAngle): được sử dụng để điền một hình tròn hoặc elip.

public abstract void setColor(Color c): được sử dụng để thiết lập màu hiện tại của đồ họa thành màu color đã cho.

public abstract void setFont(Font font): được sử dụng để thiết lập font hiện tại của đồ họa thành font đã cho.

Chương trình ví dụ về lớp Graphics trong Java Swing

import java.awt.*; 
import javax.swing.JFrame; 
 
public class DisplayGraphics extends Canvas{ 
   
  public void paint(Graphics g) { 
    g.drawString("Hello",40,40); 
    setBackground(Color.WHITE); 
    g.fillRect(130, 30,100, 80); 
    g.drawOval(30,130,50, 60); 
    setForeground(Color.RED); 
    g.fillOval(130,130,50, 60); 
    g.drawArc(30, 200, 40,50,90,60); 
    g.fillArc(30, 130, 40,50,180,40); 
     
  } 
    public static void main(String[] args) { 
    DisplayGraphics m=new DisplayGraphics(); 
    JFrame f=new JFrame(); 
    f.add(m); 
    f.setSize(400,400); 
    //f.setLayout(null); 
    f.setVisible(true); 
  } 
 
} 

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 7 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào đầu tháng 06/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa offline dùng kiến thức khóa online trong 5 buổi đầu tiên của khóa học, sau đó tập trung vào làm các project để trọng tâm đi làm, đi phỏng vấn, định hướng đi làm. .

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy.Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


swing_control_trong_java_swing.jsp