Lớp JLabel trong Java SwingLớp JLabel có thể hiển thị hoặc text, hoặc hình ảnh hoặc cả hai. Các nội dung của Label được gán bởi thiết lập căn chỉnh ngang và dọc trong khu vực hiển thị của nó. Theo mặc định, các label được căn chỉnh theo chiều dọc trong khu vực hiển thị. Theo mặc định, text-only label là căn chỉnh theo cạnh, image-only label là căn chỉnh theo chiều ngang.

Cú pháp khai báo cho lớp javax.swing.JLabel là:

public class JLabel
  extends JComponent
   implements SwingConstants, Accessible

Lớp javax.swing.JLabel có một trường là protected Component labelFor.

Constructor của lớp JLabel trong Java Swing

1. JLabel(): Tạo một instance của JLabel, không có hình ảnh, và với một chuỗi trống cho title.

2. JLabel(Icon image): Tạo một instance của JLabel với hình ảnh đã cho.

3. JLabel(Icon image, int horizontalAlignment): Tạo một instance của JLabel với hình ảnh và căn chỉnh ngang đã cho.

4. JLabel(String text): Tạo một instance của JLabel với text đã cho.

5. JLabel(String text, Icon icon, int horizontalAlignment): Tạo một instance của JLabel với text, hình ảnh, và căn chỉnh ngang đã cho.

7. JLabel(String text, int horizontalAlignment): Tạo một instance của JLabel với text và căn chỉnh ngang đã cho.

Một số phương thức thường được sử dụng của lớp JLabel:

:

STT Phương thức & Miêu tả
1 void setDisabledIcon(Icon disabledIcon)

Thiết lập icon để được hiển thị nếu JLabel này là "disabled" (JLabel.setEnabled(false))

2 void setDisplayedMnemonic(char aChar)

Xác định displayedMnemonic như là một giá trị char

3 void setDisplayedMnemonic(int key)

Xác định keycode mà chỉ dẫn một mnemonic key

4 void setDisplayedMnemonicIndex(int index)

Cung cấp một hint cho L&F, từ đó ký tự trong text nên được trang trí để biểu diễn mnemonic

5 void setHorizontalAlignment(int alignment)

Thiết lập sự căn chỉnh nội dung của label theo trục X

6void setHorizontalTextPosition(int textPosition)

Thiết lập vị trí theo chiều ngang của phần text của label, cân xứng với hình ảnh của nó

7void setIcon(Icon icon)

Định nghĩa icon mà thành phần này sẽ hiển thị

8 void setIconTextGap(int iconTextGap)

Nếu cả hai thuộc tính icon và text được thiết lập, thuộc tính này xác định khoảng trống giữa chúng

9 void setLabelFor(Component c)

Thiết lập thành phần đang gán nhãn cho

10void setText(String text)

Định nghĩa trường text dòng đơn mà thành phần này sẽ hiển thị

11 void setUI(LabelUI ui)

Thiết lập đối tượng L&F mà biểu diễn thành phần này

12void setVerticalAlignment(int alignment)

Thiết lập sự căn chỉnh nội dung của label theo trục Y

13 void setVerticalTextPosition(int textPosition)

Thiết lập vị trí theo chiều dọc của phần text của label, cân xứng với hình ảnh của nó

14 void updateUI()

Phục hồi thuộc tính UI về một giá trị từ L&F hiện tại

Lớp này kế thừa các phương thức từ các lớp sau:

 • javax.swing.JComponent

 • java.awt.Container

 • java.awt.Component

 • java.lang.Object

Chương trình ví dụ lớp JLabel

SwingControlDemo.java
package com.vietjack.gui;
 
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
 
public class SwingControlDemo {
  
  private JFrame mainFrame;
  private JLabel headerLabel;
  private JLabel statusLabel;
  private JPanel controlPanel;

  public SwingControlDemo(){
   prepareGUI();
  }

  public static void main(String[] args){
   SwingControlDemo swingControlDemo = new SwingControlDemo();   
   swingControlDemo.showLabelDemo();
  }

  private void prepareGUI(){
   mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing");
   mainFrame.setSize(400,400);
   mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));
   mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
     public void windowClosing(WindowEvent windowEvent){
      System.exit(0);
     }    
   });  
   headerLabel = new JLabel("", JLabel.CENTER);    
   statusLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER);  

   statusLabel.setSize(350,100);

   controlPanel = new JPanel();
   controlPanel.setLayout(new FlowLayout());

   mainFrame.add(headerLabel);
   mainFrame.add(controlPanel);
   mainFrame.add(statusLabel);
   mainFrame.setVisible(true); 
  }

  private void showLabelDemo(){
   headerLabel.setText("Control in action: JLabel");   

   JLabel label = new JLabel("", JLabel.CENTER);    
   label.setText("Chao mung ban den voi bai huong dan Java Swing.");
   label.setOpaque(true);
   label.setBackground(Color.GRAY);
   label.setForeground(Color.WHITE);
   controlPanel.add(label);

   mainFrame.setVisible(true); 
  }
}

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 7 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào đầu tháng 06/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa offline dùng kiến thức khóa online trong 5 buổi đầu tiên của khóa học, sau đó tập trung vào làm các project để trọng tâm đi làm, đi phỏng vấn, định hướng đi làm. .

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy.Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


swing_control_trong_java_swing.jsp