Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 57: 53 - 15Bài 57: 53 - 15

Bài 1 (trang 66 vbt Toán 2 tập 1)

Tính:

Bài 57: 53 - 15 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 57: 53 - 15 | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 57: 53 - 15 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 57: 53 - 15 | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 2 (trang 66 vbt Toán 2 tập 1)

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

73 và 49

43 và 17

63 và 55

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết phép tính sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Trừ các số lần lượt từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Bài 57: 53 - 15 | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 3 (trang 66 vbt Toán 2 tập 1)

Tìm x:

a) x–27 = 15

b) x + 38 = 83

c) 24 + x = 73

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết:

a) x − 27 = 15

    x = 15 + 27

    x = 42

b) x + 38 = 83

    x = 83 − 38

    x = 45

c) 24 + x = 73

    x = 73 − 24

    x = 49

Bài 4 (trang 66 vbt Toán 2 tập 1)

Năm nay ông 63 tuổi, bố ít hơn ông 34 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Bài 57: 53 - 15 | Vở bài tập Toán lớp 2

Muốn tìm lời giải ta lấy số tuổi của ông trừ đi số tuổi của bố.

Lời giải chi tiết:

Năm nay bố có số tuổi là:

    63 – 34 = 29 (tuổi)

Đáp số: 29 tuổi.

Bài 5 (trang 66 vbt Toán 2 tập 1)

Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

Bài 57: 53 - 15 | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

- Dùng thước kẻ và bút chì nối các điểm đã cho để được hình giống với hình mẫu.

- Tô màu hình vừa vẽ được. 

Lời giải chi tiết:

Bài 57: 53 - 15 | Vở bài tập Toán lớp 2

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.