Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 59: 14 trừ đi một số : 14 − 8Bài 59: 14 trừ đi một số : 14 − 8

Bài 1 (trang 68 vbt Toán 2 tập 1)

Tính nhẩm

a)

8 + 6 = ... 9 + 5 = ... 7 + 7 = ... 6 + 8 = ...
5 + 9 = ... 14 − 7 = ... 14 − 8 = ... 14 − 9 = ...
14 − 4 = ... 14 − 6 = ... 14 − 5 = ... 14 − 10 = ...

b)

14 − 4 − 3 = ... 14 − 4 − 2 = ... 14 − 7 = ...
14 − 6 = ... 14 − 4 − 5 = ... 14 − 9 = ...

Phương pháp giải:

Tính nhẩm rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a)

8 + 6 = 14 9 + 5 = 14 7 + 7 = 14 6 + 8 = 14
5 + 9 = 14 14 − 7 = 7 14 − 8 = 6 14 − 9 = 5
14 − 4 = 10 14 − 6 = 8 14 − 5 = 9 14 − 10 = 4

b)

14 − 4 − 3 = 7 14 − 4 − 2 = 8 14 − 7 = 7
14 − 6 = 8 14 − 4 − 5 = 5 14 − 9 = 5

Bài 2 (trang 68 vbt Toán 2 tập 1)

Đặt tính rồi tính

   14 − 8

   14 – 6

   14 − 7

   14 – 9

   14 − 5

Phương pháp giải:

Trừ các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 59: 14 trừ đi một số : 14 − 8 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 59: 14 trừ đi một số : 14 − 8 | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 3 (trang 68 vbt Toán 2 tập 1)

Một cửa hàng có 14 xe đạp, đã bán 8 xe đạp. Hỏi cửa hàng đó còn bao nhiêu xe đạp ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Có : 14 xe đạp

Bán : 8 xe đạp

Còn lại : …… xe đạp ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số xe đạp lúc ban đầu của cửa hàng trừ đi số xe đạp đã bán.

Lời giải chi tiết:

Cửa hàng còn lại số xe đạp là:

    14 − 8 = 6 (xe đạp)

Đáp số: 6 xe đạp.

Bài 4 (trang 68 vbt Toán 2 tập 1)

Bài 59: 14 trừ đi một số : 14 − 8 | Vở bài tập Toán lớp 2

a) Tô màu đỏ vào chữ nhật ABCD. Tô màu xanh vào hình còn lại (phần chưa tô màu) của hình vuông MNPQ.

b) Viết tiếp vào chỗ chấm:

- Hình ...... đặt trên hình .......

- Hình ...... đặt dưới hình .......

Phương pháp giải:

a) Tô màu các hình theo yêu cầu đề bài.

b) Hình nào nhìn thấy toàn bộ phần tô màu là hình nằm ở phía trên.

Lời giải chi tiết:

a) Tô màu đỏ vào chữ nhật ABCD. Tô màu xanh vào hình còn lại (phần chưa tô màu) của hình vuông MNPQ.

Bài 59: 14 trừ đi một số : 14 − 8 | Vở bài tập Toán lớp 2

b) 

- Hình ABCD đặt trên hình MNPQ

- Hình MNPQ đặt dưới hình ABCD

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.