Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

Tổng hợp Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo chọn lọc, đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 2.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Xem thử

TẠM NGỪNG BÁN - mua trọn bộ phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo bản word trình bày đẹp mắt dễ dàng chỉnh sửa:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo Học kì 1

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo Học kì 2

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

Xem thử

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 1 Chân trời sáng tạo

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Số liền trước của số 80 là:

A. 81

B. 90

C. 70

D. 79

Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 55 = …. + 5.

A. 5

B. 60

C. 50

D. 10

Câu 3. Cho 48 < … < 52. Số tròn chục thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 51

B. 50

C. 49

D. 67

Câu 4. Số gồm 5 chục và 2 đơn vị là:

A. 205

B. 52

C. 25

D. 502

Câu 5. Số chẵn lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:

A. 99

B. 10

C. 98

D. 10

Câu 6. Trong phép tính 33 + 55 = 88. Số 88 được gọi là:

A. số hạng

B. số trừ

C. tổng

D. hiệu

Câu 7. Trong phép tính 13 = 11 + 2. Số 11 được gọi là:

A. số hạng

B. số trừ

C. tổng

D. hiệu

Câu 8. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 1 Chân trời sáng tạo | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

Em ước lượng khoảng …. ngôi sao.

Em đếm được tất cả … ngôi sao.

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Điền vào bảng sau:

Số gồm

Đọc số

Viết số

Phân tích số

8 chục và 5 đơn vị

Tám mươi lăm

85

85 = 80 + 5

4 chục và 3 đơn vị

 

 

 

 

Bảy mươi mốt

 

 

 

 

55

 

Bài 2. Số?

Số hạng

16

9

21

12

9

30

34

Số hạng

33

10

26

17

20

40

44

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

Bài 3. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 1 Chân trời sáng tạo | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

Bài 4. Tìm trứng của gà mẹ bằng cách nối phép tính có tổng ứng với số ở gà mẹ:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 1 Chân trời sáng tạo | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt nội dung Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo, để mua tài liệu mời Thầy/Cô xem thử:

Xem thử

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán + Tiếng Việt lớp 2 đầy đủ cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên