Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 27 Chân trời sáng tạo

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 27 Chân trời sáng tạo, chọn lọc như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 2.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 27 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Xem thử

Chỉ từ 300k mua trọn bộ phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo bản word trình bày đẹp mắt dễ dàng chỉnh sửa:

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. 1 m bằng bao nhiêu đề-xi-mét?

A. 1 m = 1 dm      

B. 1 m = 10 dm    

C. 1 m = 100 dm  

D. 1 m = 1000 dm

Câu 2. 999 m ..............1 km. Dấu phải điền vào chỗ chấm là:

A. >                                B. <                             C. =                           D. +

Câu 3. Lan cao 1m, Lan cao hơn Hồng 1dm5cm. Hỏi Hồng cao bao nhiêu xăng – ti – mét?

A. 75 cm

B. 115 cm

C. 85 cm

D. 95 cm

Quảng cáo

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

1. Mét là đơn vị đo độ nặng, nhẹ của một vật. Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 27 Chân trời sáng tạo | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

2. Cây cau bình thường cao khoảng 8 m. Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 27 Chân trời sáng tạo | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

3. Số chẵn lớn nhất có ba chữ số khác nhau là số 999.Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 27 Chân trời sáng tạo | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

4. 5m = 50dm.Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 27 Chân trời sáng tạo | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

Câu 5. Một sợi dây dài 3 m được cắt thành 5 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu đề-xi-mét?

A. 6 dm                      

B. 8 dm                      

C. 2 dm                      

D. 4dm

Câu 6. Một khúc gỗ dài 1m5dm. Người ta cắt ra mỗi khúc dài 5dm. Hỏi cắt được mấy khúc như thế?

A. 1 khúc                 

B. 2 khúc                 

C. 3 khúc                 

Quảng cáo

D. 4 khúc

Câu 7. Đánh dấu x vào ô có đơn vị phù hợp ở mỗi tranh sau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 27 Chân trời sáng tạo | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

II. Tự luận

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

a) 2m = 20cm  Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 27 Chân trời sáng tạo | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

50cm = 5mBài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 27 Chân trời sáng tạo | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

b) 6m = 60dmBài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 27 Chân trời sáng tạo | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

40cm = 4dmBài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 27 Chân trời sáng tạo | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

c) 3m 5cm = 35cmBài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 27 Chân trời sáng tạo | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

7m 8cm = 708cmBài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 27 Chân trời sáng tạo | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

d)5m 2dm = 52dmBài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 27 Chân trời sáng tạo | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

9m 4dm = 904dmBài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 27 Chân trời sáng tạo | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

Quảng cáo

Bài 3. Một sợi dây dài 52 m, người ta cắt đi 37 m. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu mét?

Bài giải

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Bài 4. Quan sát hình vẽ:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 27 Chân trời sáng tạo | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

Tùng nói rằng: “Quãng đường từ nhà mình đến nhà Hân dài 1 km”. Theo em, Tùng nói có đúng không?

Đánh dấu x vào lựa chọn của em ở ô trống bên dưới.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 27 Chân trời sáng tạo | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2Tùng nói đúng

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 27 Chân trời sáng tạo | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2Tùng nói sai

Bài 5. Thực hành: Ước lượng quãng đường từ nhà em đến trường dài: ……………

Xem thử

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán + Tiếng Việt lớp 2 đầy đủ cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên