Top 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 2 năm 2023 (có đáp án)


Bộ 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 & Học kì 2 năm 2023 chọn lọc, có đáp án được biên soạn bám sát sách Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo giúp Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu Đề thi Tiếng Anh lớp 2 từ đó giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi môn Tiếng Anh 2.

Top 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 2 năm 2023 (có đáp án)

Xem thử Đề thi CK1 Anh 2 KNTT Xem thử Đề thi CK1 Anh 2 Discovery Xem thử Đề thi CK1 Anh 2 Family Xem thử Đề thi CK1 Anh 2 Phonic Xem thử Đề thi CK1 Anh 2 iLearn Xem thử Đề thi CK2 Anh 2 KNTT Xem thử Đề thi CK2 Anh 2 Discovery Xem thử Đề thi CK2 Anh 2 Family Xem thử Đề thi CK2 Anh 2 Phonic Xem thử Đề thi CK2 Anh 2 iLearn

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề thi Học kì 1, Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 (mỗi bộ sách) bản word có lời giải chi tiết, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức

- Đề thi Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 1

- Đề thi Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1

- Đề thi Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 2

- Đề thi Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2


Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

- Đề thi Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 1

- Đề thi Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1

- Đề thi Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 2

- Đề thi Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2


Đề thi Tiếng Anh lớp 2 iLearn Smart Start

- Đề thi Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 1

- Đề thi Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1

- Đề thi Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 2

- Đề thi Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2


Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 2 Explore our world (Cánh diều)

- Đề thi Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 1

- Đề thi Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1

- Đề thi Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 2

- Đề thi Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2

Xem thử Đề thi CK1 Anh 2 KNTT Xem thử Đề thi CK1 Anh 2 Discovery Xem thử Đề thi CK1 Anh 2 Family Xem thử Đề thi CK1 Anh 2 Phonic Xem thử Đề thi CK1 Anh 2 iLearn Xem thử Đề thi CK2 Anh 2 KNTT Xem thử Đề thi CK2 Anh 2 Discovery Xem thử Đề thi CK2 Anh 2 Family Xem thử Đề thi CK2 Anh 2 Phonic Xem thử Đề thi CK2 Anh 2 iLearn

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Trường Tiểu học .....

Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 2

(Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống)

Thời gian làm bài: .... phút

I. Look at the pictures and complete the words

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức năm 2023

II. Match

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức năm 2023

III. Reorder these words to have correct sentences

1. number/ it/ What/ is/ ?/

_________________________________________

2. How/ sister/ your/ is/ old/ ?/

_________________________________________

3. the/ What/ shirts/ are/ ?/

_________________________________________

4. They’re/ bike/ riding/ a/ ./

_________________________________________

5. cake/ the/ table/ The/ on/ is/ ./

_________________________________________

-The end-

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Trường Tiểu học .....

Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Family And Friends

(Bộ sách: Chân trời sáng tạo)

Thời gian làm bài: .... phút

I. Match

1. Where is the cat?

A. I’m eight

2. How old are you?

B. She’s in the kitchen

3. How do you go to school?

C. It’s under the table

4. Are these her shoes?

D. I walk to school

5. Where’s Grandma?

E. No, they aren’t

II. Look at the pictures and complete the words

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Chân trời sáng tạo năm 2023

III. Read and circle the correct answer

My name is Mark. I live in. It’s near Hai Phong but it’s far from Ho Chi Minh City. Today, the weather is sunny and cloudy. My sisters are cycling. My brother and I are skipping.

1. Hanoi is near/ far from Hai Phong.

2. Ho Chi Minh City is near/ far from Hanoi

3. The weather is sunny and cloudy/ sunny and windy today.

4. Mark’s sisters are cycling/ flying kites

5. Mark and his brother are skating/ skipping.

IV. Reorder these words to make meaningful sentences

1. The/ is/ goal/ ball/ the/ in/ ./

_______________________________________________

2. mother/ My/ in/ living room/ the/ is/ ./

_______________________________________________

3. to/ by/ I/ motorbike/ go/ school/ ./

_______________________________________________

4. these/ her/ Are/ dress/ ?/

_______________________________________________

5. is/ my/ This/ grandpa/ ./

_______________________________________________

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Trường Tiểu học .....

Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Explore Our World

(Bộ sách: Cánh diều)

Thời gian làm bài: .... phút

(Đề 2)

I. Look and write

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều năm 2023

II. Match

1. Where’s Dad?

A. Six balls

2. Do you like milk?

B. He’s in the living room

3. How are you?

C. She is wearing a pink dress

4. How many blue balls?

D. No, I like water

5. What is she wearing?

E. I’m good

III. Choose the correct answers

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều năm 2023

IV. Reorder these words to make sentences

1. cup/ the/ The/ in/ frog/ is/ ./

_______________________________________________

2. monkey/ The/ eating/ is/ ./

_______________________________________________

3. wearing/ hat/ I’m/ a/ ./

_______________________________________________
Lưu trữ: Đề thi Tiếng Anh lớp 2 (sách cũ)

Xem thử

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của các bộ sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên