Top 20 Đề thi Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 năm 2024 (có đáp án)Để học tốt Tiếng Anh lớp 2, phần dưới đây liệt kê Top 20 Đề thi Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 năm 2024 sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều (Explore our world), Chân trời sáng tạo (Family and Friends), iLearn Smart Start có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi môn Tiếng Anh lớp 2.

Top 20 Đề thi Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 năm 2024 (có đáp án)

Xem thử Đề thi CK1 Anh 2 KNTT Xem thử Đề thi CK1 Anh 2 Discovery Xem thử Đề thi CK1 Anh 2 Family Xem thử Đề thi CK1 Anh 2 Phonic Xem thử Đề thi CK1 Anh 2 iLearn

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề thi Học kì 1, Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 (mỗi bộ sách) bản word có lời giải chi tiết, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 iLearn Smart Start

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 2 Explore our world (Cánh diều)

Xem thử Đề thi CK1 Anh 2 KNTT Xem thử Đề thi CK1 Anh 2 Discovery Xem thử Đề thi CK1 Anh 2 Family Xem thử Đề thi CK1 Anh 2 Phonic Xem thử Đề thi CK1 Anh 2 iLearn

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Trường Tiểu học .....

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2

(Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống)

Thời gian làm bài: .... phút

Quảng cáo

I. Look at the picture and complete the sentences

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức năm 2024

II. Count and write

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức năm 2024

III. Look at the picture and answer these following questions

Quảng cáo

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức năm 2024

1. How many students are there?

__________________________________

2. What are the students doing?

__________________________________

3. Is the teacher singing?

__________________________________

IV. Reorder these words to have correct sentences

1. see/ What/ he/ can/ ?/

__________________________________

2. jam,/ Pass/ the/ please/ me/ ./

__________________________________

3. can/ He/ see/ rainbow/ a/ ./

__________________________________

-The end-

Đáp án

I. Look at the picture and complete the sentences

1. village: làng quê

2. juice: nước ép

3. rainbow: cầu vồng

4. pizza

5. bike: xe đạp

6. sail: cánh buồm

Quảng cáo

II. Count and write

1. nine (chín)

2. five (năm)

3. ten (mười)

III. Look at the picture and answer these following questions

1. How many students are there? (Có bao nhiêu học sinh)

=> There are six students. (Có sáu học sinh)

2. What are the students doing? (Những học sinh này đang làm gì?

=> They are studying. (Họ đang học)

3. Is the teacher singing? (Có phải cô giáo đang hát không?)

=> No, she isn’t. (Không phải)

V. Reorder these words to have correct sentences

1. What can he see? (Anh ấy có thể nhìn thấy cái gì?)

2. Pass me the jam, please. (Làm ơn đưa cho tôi mứt)

3. He can see a rainbow. (Anh ấy có thể nhìn thấy cầu vồng)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Trường Tiểu học .....

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2

(Bộ sách: Chân trời sáng tạo)

Thời gian làm bài: .... phút

I. Choose the odd one out

1.

A. hot 

B. hungry       

C. shorts

D. cold

2.

A. umbrella    

B. vase

C. towel

D. grandma

3.

A. orange

B. color

C. pink

D. brown

II. Look can complete the words.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Chân trời sáng tạo năm 2024 | Family And Friends

III. Read and complete the sentences with available words.

Are            It’s           this          He’s

1. _____ a big cat.

2. Is ______ your brother?

3. ______ hungry.

4. ______ these your socks?

IV. Reorder these words to have correct sentences

1. pen/ She/ a/ has

______________________________________.

2. pants/ his/ They/ aren’t

______________________________________.

3. purple/ I/ like

______________________________________.

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 iLearn Smart Start

Môn: Tiếng Anh lớp 2

Năm 2023

Thời gian làm bài: ... phút

(không kể thời gian phát đề)

I. Odd one out.

1.

A. sixteen       

B. twenty       

C. nine

2.

A. listen

B. stand          

C. robot

3.

A. queen         

B. sad

C. bored

4.

A. Who          

B. What          

C. is

5.

A. cow

B. happy         

C. duck

II. Look and match.  

Đề thi Cuối kì 1 Tiếng Anh lớp 2 iLearn Smart Start năm 2024 (có đáp án)

III. Reorder the words to make correct sentences.

1. your/ book,/ Open/ please

______________________________!

2. my/ She/ sister/ is

______________________________.

3. a/ It/ pink/ is/ ruler

______________________________.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Trường Tiểu học .....

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Explore Our World

(Bộ sách: Cánh diều)

Thời gian làm bài: .... phút

I. Count and write

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều năm 2024 | Explore Our World

Quảng cáo

II. Look and complete the words

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều năm 2024 | Explore Our World

III. Look at the picture and answer the following questions

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều năm 2024 | Explore Our World

1. How many children are there?

__________________________________

2. How many girls are there?

__________________________________

3. How many boys are there?

__________________________________

IV. Reorder these words to have correct sentences

1. like/ milk/ Do/ you/ ?/

__________________________________

2. No,/ noodles/ don’t/ like/ I/ ./

__________________________________

3. have/ nose/ one/ I/ ./

__________________________________

Xem thêm các đề thi Tiếng Anh lớp 2 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của các bộ sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên