Đề thi Tiếng Anh lớp 2 iLearn Smart Start năm 2024 (cả năm - có đáp án)

Trọn bộ Đề thi Tiếng Anh lớp 2 iLearn Smart Start năm 2024 mới nhất đầy đủ Học kì 1 và Học kì 2 gồm đề thi giữa kì, đề thi cuối kì chọn lọc, cực sát đề thi chính thức giúp học sinh ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Tiếng Anh lớp 2.

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 Smart Start năm 2024 (cả năm - có đáp án)

Quảng cáo

- Đề thi Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 1 iLearn Smart Start

- Đề thi Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 iLearn Smart Start

- Đề thi Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 2 iLearn Smart Start

Quảng cáo

- Đề thi Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 iLearn Smart Start

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 iLearn Smart Start

Môn: Tiếng Anh lớp 2

Năm 2023

Thời gian làm bài: ... phút

(không kể thời gian phát đề)

I. Odd one out.

1.

A. sixteen       

B. twenty       

C. nine

2.

A. listen

B. stand          

C. robot

3.

A. queen         

B. sad

C. bored

Quảng cáo

4.

A. Who          

B. What          

C. is

5.

A. cow

B. happy         

C. duck

II. Look and match.  

Đề thi Cuối kì 1 Tiếng Anh lớp 2 iLearn Smart Start năm 2024 (có đáp án)

III. Reorder the words to make correct sentences.

1. your/ book,/ Open/ please

______________________________!

2. my/ She/ sister/ is

______________________________.

3. a/ It/ pink/ is/ ruler

______________________________.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Cuối kì 2 iLearn Smart Start

Môn: Tiếng Anh lớp 2

Năm 2023

Thời gian làm bài: ... phút

(không kể thời gian phát đề)

I. Match

1. What day is it today?

A. No, this’s his hat.

2. Is this your hat?

B. Four

3. Where is she from?

C. It’s Friday

4. How many people are there in your family?

D. No, I can’t

5. Can you see the bus?

E. She’s from Da Nang

II. Look at the pictures and complete the words

Đề thi Cuối kì 2 Tiếng Anh lớp 2 iLearn Smart Start năm 2024 (có đáp án)

III. Look at the picture and decide if the statements are true (T) or false (F)

Đề thi Cuối kì 2 Tiếng Anh lớp 2 iLearn Smart Start năm 2024 (có đáp án)

1. There are five people in the picture.

2. Mom is wearing a dress.

3. The little girl is eating an apple.

4. The little boy is wearing a blue T-shirt.

IV. Reorder these words to have correct sentences

1. see/ Can/ motorbike/ a/ you/ ?/

___________________________________________

2. up/ your/ crayon/ Pick/ , please/ ./

___________________________________________

3. He/ numbers/ count/ can/ ./

___________________________________________

4. want/ zoo/ I/ go/ to/ to/ the/ ./

___________________________________________

Xem thêm các đề kiểm tra các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của các bộ sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên