Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

    Đề thi Học kì 1

    Môn: Tiếng Anh lớp 2

    Thời gian làm bài: 45 phút

I. Viết từ tương ứng với mỗi tranh

Quảng cáo

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

II. Chọn đáp án đúng

1. Whose.................. is it? It's our house.

A. pen             B. House         C. houses

2. Who is this? This is .......................dad.

A. I                 B. me              C. My

3.My sister ................. young.

A. is                B. am              C. Are

4. What is..................... name? Her name is Linh.

A. she              B. her              C. Hers

5.That’s my uncle. .................is strong.

A. She            B. He              C. His

III. Thay thế She hoặc He cho mỗi từ gạch chân dưới đây

VD:  My granddad  is  strong.

⇒ .................He.................is  strong.

1. My dad is weak.

⇒.................................................

2. My daughter is small.

⇒.................................................

3. My uncle is poor.

⇒.................................................

4. His mum   is happy.

⇒.......She.......is happy........

5. Her sister is 

⇒............................................

6. My son is angry.

⇒............................................

IV. Hoàn thành câu

Quảng cáo

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

Đáp án & Thang điểm

I. Viết từ tương ứng với mỗi tranh

1 – small 2 – strong 3 – happy 4 – rich 5 – short

II. Chọn đáp án đúng

1 – B 2 – C 3 – A 4 – B 5 - B

III. Thay thế She hoặc He cho mỗi từ gạch chân dưới đây

1 – He 2 – She 3 – He 4 – She 5 - He

IV. Hoàn thành câu

1 - No, he isn’t.

2 - Yes, she is.

3 - Yes, she is.

4 - No, he isn’t.

5 - Yes, she is.

Quảng cáo

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 2 có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của các bộ sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Đề thi, giáo án lớp 2 các môn học
Tài liệu giáo viên