Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

    Đề thi Học kì 1

    Môn: Tiếng Anh lớp 2

    Thời gian làm bài: 45 phút

Tải xuống

I. Chọn từ khác loại.

Quảng cáo

1. A. chips      B. chicken      C. rain

2. A. mother      B. dress      C. father

3. A. ball      B. bread      C. chocolate

4. A. grapes      B. read      C. sing

II. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

1. this/ What/ is/?

_______________________________

2. is/ that/ What/?

_______________________________

3. is/ that/ a/ ruler/.

_______________________________

4. it/ Is/ pencil case/ a/ ?

_______________________________

5. Yes,/ is/ it/ ./ 

_______________________________

6. this/ Is/ an/ umbrella/ ?

_______________________________

7. / book/ Is/ it/ a?

_______________________________

8. Is/ this/ rubber/ a?

_______________________________

9. isn’t/ No,/ it/ ./

_______________________________

III. Hoàn thành các từ sau

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 2) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

Quảng cáo

IV. Nối

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

V. Hoàn thành các câu sau

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

Đáp án & Thang điểm

I. Chọn từ khác loại.

1. C 2. B 3. A 4. A

II. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

1. What is this? 

2. What is that? 

3. That is a ruler.

4. Is it a pencil case?

5. Yes, it is. 

6. Is this an umbrella?

7. Is it a book?

8. Is this a rubber?

9. No, it isn't. 

III. Hoàn thành các từ sau

Quảng cáo
1. brown bread 2. hall 3. dress 4. car

IV. Nối

1. ball 2. train 3. brother
4. chocolate 5. read 6. park

V. Hoàn thành các câu sau

a. Look! There is lots of rain.

b. I like chicken.

c. I like chips.

d. Clean your teeth, please.

e. Wash your feet, please.

Tải xuống

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 2 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 2, Tiếng Việt 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.