Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

    Đề thi Học kì 1

    Môn: Tiếng Anh lớp 2

    Thời gian làm bài: 45 phút

Quảng cáo

I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 3) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

II. Viết

Quảng cáo
sofa       shoes       kitchen       seesaw         fish        TV

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 3) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 3) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 3) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

IV. Đếm, viết và nối

Quảng cáo

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

Đáp án & Thang điểm

I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng

1 – e 2 - f 3 - a 4 - c 5 - d

II. Viết

1 - Sofa

2 - Shoes

3 - Kitchen

4 - Seesaw

5 – fish

III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b

1 - b. living room

2 - a. run

3 - a. house

4 - b. lamp

5 - a. classroom

IV. Đếm, viết và nối

5 + 2 = 7 (Seven)

2 + 2 = 4 (Four)

6 + 2 = 8 (Eight)

4 + 5 = 9 (Nine)

Quảng cáo

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 2 có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của các bộ sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Đề thi, giáo án lớp 2 các môn học
Tài liệu giáo viên