Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

    Đề thi Học kì 2

    Môn: Tiếng Anh lớp 2

    Thời gian làm bài: 45 phút

Quảng cáo

I. Read and match

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

II. Write the correct words with the picture:

dress          grapes             boy              cook          flower

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

III. Complete the sentences

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

IV. Read and choose the correct answer.

Quảng cáo

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

V. Recorder the letters

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Đáp án & Thang điểm

( Mỗi câu đúng 0,4 điểm x 25 câu )

Quảng cáo

I. Read and match

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

II. Write the correct words with the picture:

1. grapes 2. cook 3. flower 4. dress 5. boy

III. Complete the sentences

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

IV. Read and choose the correct answer.

1 - A. Fly 2 - B. Cowboy
3 - C. Flower 4 - B. Grass
5 - A. Book 6 - C. Star

V. Recorder the letters

1. chocolate

2. teeth

3. feet

4. skip

5. crown

Quảng cáo

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 2 có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của các bộ sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Đề thi, giáo án lớp 2 các môn học
Tài liệu giáo viên