Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

    Đề thi Học kì 2

    Môn: Tiếng Anh lớp 2

    Thời gian làm bài: 45 phút

Tải xuống

Quảng cáo

I. Look and read. Put a tick(√) or cross(x). These are two example(2.5points)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

II. Look at the picture and reorder the letters( 2.5 points)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

III. Look at the picture and read this. Fill in the blank with a word. There’s one example (2.5 points)

Example:

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

1. I have a ………………………………… Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

2. Look! It’s a big…………………………. Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

3. They are black …………………………… Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

4. He’s a………………………………. Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

5. She has two………………………………. Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Quảng cáo

IV. Reorder the word to complete the sentences.

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

1. my/ mother/ you/ Can/ see?

→ ________________________

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

2. slide/ are/ playing/ Five/ on/boys/the.

→ ________________________

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

3. cake/ making/ a/ I’m.

→ ________________________

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

4. blouses/ two/ I/ have.

→ ________________________

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

5. bike/ riding/She’s/ a.

→ ________________________

Đáp án & Thang điểm

I. Look and read. Put a tick(√) or cross(x). These are two example(2.5points)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

II. Look at the picture and reorder the letters( 2.5 points)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

III. Look at the picture and read this. Fill in the blank with a word. There’s one example (2.5 points)

Example:

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

1. I have a rabbit Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

2. Look! It’s a big elephant. Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

3. They are black dogs Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

4. He’s a cook Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

5. She has two ears Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

IV. Reorder the word to complete the sentences.

Quảng cáo

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

1. my/ mother/ you/ Can/ see?

→ Can you see my mother?

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

2. slide/ are/ playing/ Five/ on/boys/the.

→ Five boys are playing on the slide.

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

3. cake/ making/ a/ I’m.

→ I’m making a cake

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

4. blouses/ two/ I/ have.

→ I have two blouses

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

5. bike/ riding/She’s/ a.

→ She’s riding a bike.

Tải xuống

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 2 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 2, Tiếng Việt 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.