Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

Tổng hợp Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Cánh diều chọn lọc, đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 2.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Cánh diều

Xem thử

Chỉ từ 300k mua trọn bộ phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Cánh diều (cả năm) bản word trình bày đẹp mắt dễ dàng chỉnh sửa:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Cánh diều Học kì 1

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Cánh diều Học kìv2

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

Xem thử

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 1 Cánh diều

Bài 1. Nối (theo mẫu):

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 1 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

Bài 2. Cho các số: 62; 48; 70; 99.

a) Viết mỗi số trên (theo mẫu):

Mẫu: Số 62 gồm 6 chục và 2 đơn vị. Ta viết: 62 = 60 + 2.

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

b) Các số 62; 48; 70; 99 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

…………; …………; …………; …………

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 1 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

Bài 4. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 1 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

Bài 5. Một xe khách có 44 ghế ngồi, trong đó 34 ghế đã có người ngồi. Hỏi xe khách đó còn lại bao nhiêu ghế chưa có người ngồi?

Phép tính: …………………………………………………………………..

Trả lời: Xe khách đó còn lại ………….. ghế chưa có người ngồi. 

Bài 6. Quan sát tranh, ước lượng theo nhóm 1 chục rồi đếm để kiểm tra lại:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 1 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

Ước lượng: Có khoảng ………… quả chuối. Đếm: Có tất cả ……… quả chuối.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 1 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

Ước lượng: Có khoảng ………… quả cam. Đếm: Có tất cả ……… quả cam.

Bài 7. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 1 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

................................

................................

................................

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 2 Cánh diều

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng:

Đơn vị đo độ dài đề-xi-mét viết tắt là:

A. cm.

B. dx.

C. dxm.

D. dm.

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 2 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 2 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

Bài 3.

a) Đo độ dài các băng giấy sau rồi viết số đo thích hợp vào chỗ chấm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 2 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

b) Khoanh vào chữ đặt trước băng giấy có độ dài 1 dm.

c) Viết tên các băng giấy có độ dài từ ngắn nhất đến dài nhất:

……………………………………………………………………………………………..

d) Theo em, ghép hai băng giấy nào lại thì được 1 băng giấy dài 1 dm?

……………………………………………………………………………………………..

Bài 4. Nối mỗi thành phần của phép tính với thẻ ghi tên thích hợp:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 2 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

Bài 5. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 2 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

Bài 6. a) Khoanh vào hai số có thể lập được tổng thích hợp (theo mẫu):

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 2 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

b) Tô màu đỏ vào hiệu có số bị trừ là 6. Tô màu xanh vào hiệu có số bị trừ là 5.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 2 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung có trong Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Cánh diều, để mua tài liệu, mời Thầy/Cô xem thử:

Xem thử

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán + Tiếng Việt lớp 2 đầy đủ cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên