Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 63: 15, 16, 17, 18 trừ đi một sốBài 63: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số

Bài 1 (trang 72 vbt Toán 2 tập 1)

Đặt tính rồi tính:

a) 15 - 9         15 – 7

    15 - 8         15 - 6

b) 16 - 7         16 – 9

    16 - 8         17 - 8

c) 17 - 9         18 – 9

    18 - 8         17 - 10 

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Trừ các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a)

Bài 63: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số | Vở bài tập Toán lớp 2

b)

Bài 63: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số | Vở bài tập Toán lớp 2

c)

Bài 63: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 2 (trang 72 vbt Toán 2 tập 1)

Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

Bài 63: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

- Tìm giá trị các phép tính.

- Nối phép tính với ô chứa kết quả thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 63: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 3 (trang 72 vbt Toán 2 tập 1)

Tô màu xanh vào các hình tam giác, tô màu đỏ vào hoặc màu vàng vào các hình tứ giác sao cho ba hình đặt kề nhau thì có ba màu khác nhau :

Bài 63: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Trong mỗi hình vuông nhỏ, tìm các hình tam giác và tứ giác rồi tô màu theo yêu cầu đề bài.

Chú ý : Ba hình đặt kề nhau thì có ba màu khác nhau.

Lời giải chi tiết:

Bài 63: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số | Vở bài tập Toán lớp 2

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.