Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 20 : 38 + 25Bài 20 : 38 + 25

Bài 1 (trang 23 vbt Toán 2 tập 1)

Tính:

Bài 20 : 38  +  25 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 20 : 38  +  25 | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 20 : 38  +  25 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 20 : 38  +  25 | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 2 (trang 23 vbt Toán 2 tập 1)

Đoạn thẳng AB dài 18 dm, đoạn thẳng BC dài 25 dm. Con kiến đi dự kiến từ A đến C (qua B) phải đi hết đoạn đường dài bao nhiêu đề - xi - mét?

Bài 20 : 38  +  25 | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

 Muốn tìm lời giải ta lấy độ dài đoạn thẳng AB cộng với độ dài đoạn thẳng BC.

Lời giải chi tiết:

Con kiến đi dự kiến từ A đến C (qua B) phải đi hết đoạn đường dài số đề - xi - mét là :

   18 + 25 = 43 (dm)

Đáp số: 43 dm.

Bài 3 (trang 23 vbt Toán 2 tập 1)

Điền dấu > , < , =

8 + 5.....8 + 4

8 + 5.....8 + 6

18 + 10.....17 + 10

8 + 9.....9 + 8

18 + 9.....19 + 8

18 + 8.....19 + 9

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của mỗi vế.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

8 + 5 > 8 + 4

8 + 5 < 8 + 6

18 + 10 > 17 + 10

8 + 9 = 9 + 8

18 + 9 = 19 + 8

18 + 8 < 19 + 9

Bài 4 (trang 23 vbt Toán 2 tập 1)

Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng 8 18 48 58 10 88
Số hạng 5 26 24 3 28 11
Tổng            

Phương pháp giải:

 Cộng hai số hạng đã cho rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng 8 18 48 58 10 88
Số hạng 5 26 24 3 28 11
Tổng 13 44 72 61 38 99

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.