Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 25: 7 cộng với một số : 7 + 5Bài 25: 7 cộng với một số : 7 + 5

Bài 1 (trang 29 vbt Toán 2 tập 1)

Tính nhẩm:

7 + 4 = .....       4 + 7 = .....

7 + 5 = .....       5 + 7 = .....

7 + 6 = .....       6 + 7 = .....

7 + 8 = .....       8 + 7 = .....

7 + 9 = .....       9 + 7 = .....

7 + 7 = .....       7 + 0 = .....

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

7 + 4 = 11        4 + 7 = 11

7 + 5 = 12        5 + 7 = 12

7 + 6 = 13        6 + 7 = 13

7 + 8 = 15        8 + 7 = 15

7 + 9 = 16        9 + 7 = 16

7 + 7 = 14        7 + 0 = 7

Bài 2 (trang 29 vbt Toán 2 tập 1)

Tính

Bài 25: 7 cộng với một số : 7 + 5 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 25: 7 cộng với một số : 7 + 5 | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

 Cộng các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 25: 7 cộng với một số : 7 + 5 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 25: 7 cộng với một số : 7 + 5 | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 3 (trang 29 vbt Toán 2 tập 1)

 Năm nay Hoa 7 tuổi, chị của Hoa hơn Hoa 5 tuổi. Hỏi năm nay chị của Hoa bao nhiêu tuổi ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt :

Hoa: 7 tuổi

Chị Hoa hơn Hoa: 5 tuổi

Chị của Hoa: …. tuổi ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số tuổi của Hoa cộng với 5 tuổi.

Lời giải chi tiết:

Năm nay chị của Hoa có số tuổi là:

    7 + 5 = 12 (tuổi)

Đáp số: 12 tuổi.

Bài 4 (trang 29 vbt Toán 2 tập 1)

 Nối (theo mẫu):

Bài 25: 7 cộng với một số : 7 + 5 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 25: 7 cộng với một số : 7 + 5 | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

- Tính giá trị các phép toán.

- Nối hai phép tính có kết quả bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Bài 25: 7 cộng với một số : 7 + 5 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 25: 7 cộng với một số : 7 + 5 | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 5 (trang 29 vbt Toán 2 tập 1)

 Đố vui

Điền dấu + hoặc dấu - vào chỗ chấm để được kết quả đúng

7 .... 8 = 15

7 ..... 3 .... 7 = 11

Phương pháp giải:

- Đặt dấu cộng vào giữa các số nếu muốn giá trị của số ban đầu tăng lên và ngược lại.

Lời giải chi tiết:

7 + 8 = 15

7 - 3 + 7 = 11

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.