Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 30: Luyện tậpBài 30: Luyện tập

Bài 1 (trang 34 vbt Toán 2 tập 1)

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

a)

Anh: 15 tuổi

Em kém anh: 5 tuổi

Em:… tuổi ?

b)

Anh: 10 tuổi

Anh hơn em: 5 tuổi

Em: …. tuổi ?

Phương pháp giải:

a) Muốn tìm lời giải ta lấy tuổi anh trừ đi 5 tuổi.

b) Muốn tìm lời giải ta lấy tuổi anh trừ đi 5 tuổi.

Lời giải chi tiết:

a)

Em có số tuổi là:

   15 – 5 = 10 (tuổi)

Đáp số : 10 tuổi.

b) 

Em có số tuổi là:

   10 - 5 = 5 (tuổi)

Đáp số : 5 tuổi.

Bài 2 (trang 35 vbt Toán 2 tập 1)

Tòa nhà thứ nhất có 17 tầng, tòa nhà thứ hai có ít hơn toàn nhà thứ nhất 6 tầng. Hỏi tòa nhà thứ hai có bao nhiêu tầng ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Tòa nhà 1: 17 tầng

Tòa nhà 2 ít hơn tòa nhà 1: 6 tầng

Tòa nhà 2: ….tầng ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số tầng của tòa nhà thứ nhất trừ đi 6 tầng.

Lời giải chi tiết:

Tòa nhà thứ hai có số tầng là :

    17 – 6 = 11 (tầng)

Đáp số : 11 tầng.

Bài 3 (trang 35 vbt Toán 2 tập 1)

Số

Bài 30: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

- Trong hình tròn có ….. ngôi sao.

- Ngoài hình tròn có ….. ngôi sao.

- Số ngôi sao ở ngoài hình tròn nhiều hơn số ngôi sao ở trong hình tròn là:

    …… - …… = ……… (ngôi sao)

- Số ngôi sao ở trong hình tròn ít hơn số ngôi sao ở ngoài hình tròn là:

    …… - …… = ……… (ngôi sao)

- Để số ngôi sao ở ngoài hình tròn bằng số ngôi sao ở trong hình tròn, em phải vẽ vào trong hình tròn thêm ….. ngôi sao nữa.

Phương pháp giải:

- Đếm số ngôi sao ở trong và ở ngoài hình tròn.

- Muốn so sánh đại lượng này nhiều hơn hoặc ít hơn đại lượng kia bao nhiêu thì ta lấy số lớn trừ số bé.

- Số ngôi sao cần vẽ thêm bằng số vừa tìm được ở bước trên.

Lời giải chi tiết:

- Trong hình tròn có 6 ngôi sao.

- Ngoài hình tròn có 8 ngôi sao.

- Số ngôi sao ở ngoài hình tròn nhiều hơn số ngôi sao ở trong hình tròn là:

    8 – 6 = 2 (ngôi sao)

- Số ngôi sao ở trong hình tròn ít hơn số ngôi sao ở ngoài hình tròn là:

    8 – 6 = 2 (ngôi sao)

- Để số ngôi sao ở ngoài hình tròn bằng số ngôi sao ở trong hình tròn, em phải vẽ vào trong hình tròn thêm 2 ngôi sao nữa.

Bài 4 (trang 35 vbt Toán 2 tập 1)

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Số hình tam giác có trong hình bên là:

Bài 30: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

A. 4           B. 6

C. 7           D. 8

Phương pháp giải:

 - Đếm các hình tam giác đơn.

 - Ghép hình, đếm tiếp cho đến hết tất cả các hình tam giác.

Lời giải chi tiết:

Bài 30: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

Hình trên có các hình tam giác là: 1; 2; 3; 4; 1+2; 2+3; 3+4; 4 +1.

Chọn đáp án D. 8.

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.