Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 32: Luyện tậpBài 32: Luyện tập

Bài 1 (trang 37 vbt Toán 2 tập 1)

Số

Bài 32: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Quan sát hình ảnh, kim của cân đồng hồ chỉ vào số nào thì đó là khối lượng của vật cần tìm.

Lời giải chi tiết:

Bài 32: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 2 (trang 37 vbt Toán 2 tập 1)

Tính:

2kg + 3kg – 4kg = ……………

15kg – 10kg + 5kg = ……………

6kg – 3kg + 5kg = ……………

16kg  + 4kg – 10 kg = ……………

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính với các số rồi viết thêm đơn vị kg vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

2kg + 3kg – 4kg = 1kg

15kg – 10kg + 5kg = 10kg

6kg – 3kg + 5kg = 8kg

16kg  + 4kg – 10 kg = 10kg

Bài 3 (trang 37 vbt Toán 2 tập 1)

Mẹ mua về 25kg gạo tẻ và gạo nếp, trong đó có 20kg gạo tẻ. Hỏi mẹ mua về bao nhiêu ki – lô – gam gạo nếp ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Mẹ mua      : 25kg gạo tẻ và nếp

Trong đó có : 20kg gạo tẻ

Mẹ mua       : … kg gạo nếp ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 25kg trừ đi khối lượng của gạo tẻ.

Lời giải chi tiết:

Mẹ mua về số ki-lô-gam gạo nếp là:

    25 – 20 = 5 (kg)

Đáp số: 5 kg.

Bài 4 (trang 37 vbt Toán 2 tập 1)

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Bài 32: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

- Quan sát cân nặng của gói kẹo hoặc gói bánh với quả cân 1kg.

- Đọc các nhận xét, điền Đ hoặc S vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 32: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 5 (trang 38 vbt Toán 2 tập 1)

Con ngỗng cân nặng 6kg, con gà nhẹ hơn con ngỗng 4kg. Hỏi con gà cân nặng mấy ki-lô-gam ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Ngỗng nặng          : 6kg

Gà nhẹ hơn ngỗng: 4kg

Gà nặng                :….kg ?

Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng của con ngỗng trừ đi 4kg.

Lời giải chi tiết:

Con gà cân nặng số ki-lô-gam là:

    6 – 4 = 2 (kg)

Đáp số : 2kg.

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.