Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 37: Bảng cộngBài 37: Bảng cộng

Bài 1 (trang 43 vbt Toán 2 tập 1)

Tính nhẩm:

9 + 2 = ..... 2 + 9 = ..... 9 + 6 = ..... 6 + 9 = .....
8 + 3 = ..... 3 + 8 = ..... 8 + 7 = ..... 7 + 8 = .....
7 + 7 = ..... 9 + 3 = ..... 3 + 9 = ..... 9 + 7 = .....
7 + 9 = ..... 8 + 4 = ..... 4 + 8 = ..... 7 + 4 = .....
4 + 7 = ..... 6 + 6 = ..... 9 + 4 = ..... 4 + 9 = .....
9 + 8 = ..... 8 + 9 = ..... 8 + 5 = ..... 5 + 8 = .....
7 + 5 = ..... 5 + 7 = ..... 6 + 5 = ..... 9 + 5 = .....
5 + 9 = ..... 9 + 9 = ..... 8 + 8 = ..... 8 + 6 = .....
6 + 8 = ..... 7 + 6 = ..... 6 + 7 = ..... 5 + 6 = .....

Phương pháp giải:

Nhẩm lại các phép cộng đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

9 + 2 = 11 2 + 9 = 11 9 + 6 = 15 6 + 9 = 15
8 + 3 = 11 3 + 8 = 11 8 + 7 = 15 7 + 8 = 15
7 + 7 = 14 9 + 3 = 12 3 + 9 = 12 9 + 7 = 16
7 + 9 = 16 8 + 4 = 12 4 + 8 = 12 7 + 4 = 11
4 + 7 = 11 6 + 6 = 12 9 + 4 = 13 4 + 9 = 13
9 + 8 = 17 8 + 9 = 17 8 + 5 = 13 5 + 8 = 13
7 + 5 = 12 5 + 7 = 12 6 + 5 = 11 9 + 5 = 14
5 + 9 = 14 9 + 9 = 18 8 + 8 = 16 8 + 6 = 14
6 + 8 = 14 7 + 6 = 13 6 + 7 = 13 5 + 6 = 11

Bài 2 (trang 43 vbt Toán 2 tập 1)

Tính:

Bài 37: Bảng cộng | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 37: Bảng cộng | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng các số lần lượt từ phải sang trái rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 37: Bảng cộng | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 37: Bảng cộng | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 3 (trang 43 vbt Toán 2 tập 1)

Bao ngô cân nặng 18kg, bao gạo cân nặng hơn bao ngô 8kg. Hỏi bao gạo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Phương pháp giải:

  Tóm tắt

Bài 37: Bảng cộng | Vở bài tập Toán lớp 2

Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng của bao ngô cộng với 8kg.

Lời giải chi tiết:

Bao gạo cân nặng số ki-lô-gam là :

    18 + 8 = 26 (kg)

Đáp số: 26 kg.

Bài 4 (trang 43 vbt Toán 2 tập 1)

Số

Trong hình bên:

Bài 37: Bảng cộng | Vở bài tập Toán lớp 2

a) Có ... hình tam giác

b) Có ... hình tứ giác

Phương pháp giải:

- Đếm các hình đơn.

- Ghép hình rồi đếm tiếp cho tới hết. 

Lời giải chi tiết:

Bài 37: Bảng cộng | Vở bài tập Toán lớp 2

a) Có 5 hình tam giác (Hình 1; 2; 3; 4; 1 + 2)

b) Có 5 hình tứ giác (Hình 2 + 3; 3 + 4; 1 + 2 + 3; 2 + 3 + 4; 1 + 2 + 3 + 4)

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.