Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 42: Luyện tập chungBài 42: Luyện tập chung

Bài 1 (trang 48 vbt Toán 2 tập 1)

Tính:

6 + 7 = .....       7 + 8 = .....

8 + 9 = .....       17 + 6 = .....

28 + 7 = .....     39 + 8 = .....

30 + 4 = .....     60 + 6 = .....

8 + 50 = .....     5 + 16 = .....

4 + 27 = .....     5 + 38 = .....

Phương pháp giải:

Cộng các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

6 + 7 = 13        7 + 8 = 15

8 + 9 = 17        17 + 6 = 23

28 + 7 = 35      39 + 8 = 47

30 + 4 = 34      60 + 6 = 66

8 + 50 = 58      5 + 16 = 21

4 + 27 = 31      5 + 38 = 43

Bài 2 (trang 49 vbt Toán 2 tập 1)

Số?

Bài 42: Luyện tập chung | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Tính tổng các số có trong mỗi hình rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 42: Luyện tập chung | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 3 (trang 49 vbt Toán 2 tập 1)

Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng 25 36 62 28 31 8
Số hạng 16 37 19 25 29 88
Tổng            

Phương pháp giải:

Cộng các số hạng đã cho rồi điền kết quả vào ô trống thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Số hạng 25 36 62 28 31 8
Số hạng 16 37 19 25 29 88
Tổng 41 73 81 53 60 96

Bài 4 (trang 49 vbt Toán 2 tập 1)

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Lần đầu bán    : 35kg đường

Lần sau bán     : 40kg đường

Cả hai lần bán  :….. kg đường?

Phương pháp giải:

Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng đường bán trong lần đầu cộng với khối lượng đường bán trong lần thứ hai.

Lời giải chi tiết:

Cả hai lần bán được số ki-lô-gam đường là:

    35 + 40 = 75 (kg)

Đáp số: 75kg.

Bài 5 (trang 49 vbt Toán 2 tập 1)

 Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Quả bí cân nặng mấy ki-lô-gam?

Bài 42: Luyện tập chung | Vở bài tập Toán lớp 2

A. 1kg     B. 2kg

C. 3kg     D. 4kg

Phương pháp giải:

- Tính tổng khối lượng hai quả cân ở đĩa cân bên trái.

- Lấy kết quả vừa tìm được trừ đi 1kg.

Lời giải chi tiết:

Quả bí cân nặng số ki-lô-gam là :

    2kg + 2kg - 1kg = 3(kg).

Đáp số: 3 kg.

Chọn C. 3kg

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.