Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 46 : 11 trừ đi một số : 11 - 5Bài 46 : 11 trừ đi một số : 11 - 5

Bài 1 (trang 55 vbt Toán 2 tập 1)

 Số ?

a)

7 + 4 = ..... 4 + 7 = ..... 11 − 7 = ..... 11 − 4 = .....
5 + 6 = .... 6 + 5 = ..... 11 − 5 = ..... 11 − 6 = .....
2 + 9 = ..... 9 + 2 = ..... 11 − 2 = ..... 11 − 9 = .....
8 + 3 = ..... 3 + 8 = ..... 11 − 8 = ..... 11 − 3 = .....

b)

11 − 1 − 6 = ..... 11 − 7 = .....
11 − 1 − 4 = ..... 11 − 5 = .....
11 − 1 − 1 = ..... 11 − 2 = .....

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a)

7 + 4 = 11 4 + 7 = 11 11 − 7 = 4 11 − 4 = 7
5 + 6 = 11 6 + 5 = 11 11 − 5 = 6 11 − 6 = 5
2 + 9 = 11 9 + 2 = 11 11 − 2 = 9 11 − 9 = 2
8 + 3 = 11 3 + 8 = 11 11 − 8 = 3 11 − 3 = 8

b)

11 − 1 − 6 = 4 11 − 7 = 4
11 − 1 − 4 = 6 11 − 5 = 6
11 − 1 − 1 = 9 11 − 2 = 9

Bài 2 (trang 55 vbt Toán 2 tập 1)

Tính:

Bài 46 : 11 trừ đi một số : 11 - 5 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 46 : 11 trừ đi một số : 11 - 5 | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép trừ rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 46 : 11 trừ đi một số : 11 - 5 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 46 : 11 trừ đi một số : 11 - 5 | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 3 (trang 55 vbt Toán 2 tập 1)

Huệ có 11 quả đào, Huệ cho bạn 5 quả đào. Hỏi Huệ còn lại mấy quả đào?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Huệ có   : 11 quả đào

Huệ cho : 5 quả đào

Huệ còn :….quả đào ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số quả đào Huệ có lúc đầu trừ đi số quả đào Huệ đã cho bạn. 

Lời giải chi tiết:

Huệ còn lại số quả đào là:

    11 – 5 = 6 quả

Đáp số: 6 quả.

Bài 4 (trang 55 vbt Toán 2 tập 1)

Điền dấu + hoặc - thích hợp vào ô trống :

Bài 46 : 11 trừ đi một số : 11 - 5 | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Đặt phép tính cộng hoặc trừ vào ô trống rồi tính giá trị:

 - Nếu bằng với kết quả đã cho thì đó là dấu cần điền.

 - Nếu chưa bằng với kết quả đã cho thì điền dấu khác rồi tính tương tự.

Hoặc

Ta có thể so sánh số bên trái ô trống với kết quả:

 -Nếu số bên trái ô trống nhỏ hơn kết quả thì dấu cần điền là dấu+

 -Nếu số bên trái ô trống lớn hơn kết quả thì dấu cần điền là dấu -

Lời giải chi tiết:

Bài 46 : 11 trừ đi một số : 11 - 5 | Vở bài tập Toán lớp 2

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.