Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 50 : 12 trừ đi một số : 12 - 8Bài 50 : 12 trừ đi một số : 12 - 8

Bài 1 (trang 59 vbt Toán 2 tập 1)

Tính nhẩm:

a)

8 + 4 = ..... 4 + 8 = ..... 12 − 8 = ..... 12 − 4 = .....
5 + 7 = ..... 7 + 5 = ..... 12 − 5 = ..... 12 − 7 = .....
9 + 3 = ..... 3 + 9 = ..... 12 − 9 = ..... 12 − 3 = .....
6 + 6 = ..... 12 − 6 = ..... 10 + 2 = ..... 12 − 2 = .....

b)

12 − 2 − 3 = ..... 12 − 5 = ..... 12 − 2 − 7 = .....
12 − 9 = ..... 12 − 2 − 4 = ..... 12 − 6 = .....

Phương pháp giải:

Tính nhẩm các phép trừ trong phạm vi 12 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a)

8 + 4 = 12 4 + 8 = 12 12 − 8 = 4 12 − 4 = 8
5 + 7 = 12 7 + 5 = 12 12 − 5 = 7 12 − 7 = 5
9 + 3 = 12 3 + 9 = 12 12 − 9 = 3 12 − 3 = 9
6 + 6 = 12 12 − 6 = 6 10 + 2 = 12 12 − 2 = 10

b)

12 − 2 − 3 = 7 12 − 5 = 7 12 − 2 − 7 = 3
12 − 9 = 3 12 − 2 − 4 = 6 12 − 6 = 6

Bài 2 (trang 59 vbt Toán 2 tập 1)

Tính:

Bài 50 : 12 trừ đi một số : 12 - 8 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 50 : 12 trừ đi một số : 12 - 8 | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Trừ các số rồi điền kết quả vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

Bài 50 : 12 trừ đi một số : 12 - 8 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 50 : 12 trừ đi một số : 12 - 8 | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 3 (trang 59 vbt Toán 2 tập 1)

Có 12 quả trứng, trong đó có 8 quả trứng gà, còn lại là trứng vịt . Hỏi có mấy quả trứng vịt.

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Có tất cả    : 12 quả trứng

Trứng gà    : 8 quả

Trứng vịt    : ….quả ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số quả trứng của cả hai loại trừ đi số quả trứng gà.

Lời giải chi tiết:

Có số quả trứng vịt là:

    12 – 8 = 4 (quả)

Đáp số: 4 quả.

Bài 4(trang 59 vbt Toán 2 tập 1)

Số?

Bài 50 : 12 trừ đi một số : 12 - 8 | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Nhẩm lại bảng trừ 12 trừ đi một số rồi điền số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 50 : 12 trừ đi một số : 12 - 8 | Vở bài tập Toán lớp 2

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.