Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 54 : Tìm số bị trừBài 54 : Tìm số bị trừ

Bài 1 (trang 63 vbt Toán 2 tập 1)

Tìm x:

a) x − 3 = 9

b) x − 8 = 16

c) x − 20 = 35

d) x − 5 = 17

c) x − 15 = 27

g) x − 36 = 36

Phương pháp giải:

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Lời giải chi tiết:

a) x − 3 = 9

    x = 9 + 3

    x = 12

b) x − 8 = 16

    x = 16 + 8

    x = 24

c) x − 20 = 35

    x = 35 + 20

    x = 55

d) x − 5 = 17

    x = 17 + 5

    x = 22

e) x − 15 = 27

    x = 27 + 15

    x = 42

g) x − 36 = 36

    x = 36 + 36

    x = 72

Bài 2 (trang 63 vbt Toán 2 tập 1)

 Số?

Số bị trừ 11        
Số trừ 5 11 32 48 17
Hiệu   9 32 26 19

Phương pháp giải:

- Muốn tìm hiệu ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

Lời giải chi tiết:

Số bị trừ 11 20 64 74 36
Số trừ 5 11 32 48 17
Hiệu 6 9 32 26 19

Bài 3 (trang 63 vbt Toán 2 tập 1)

a) Vẽ đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD.

Bài 54 : Tìm số bị trừ | Vở bài tập Toán lớp 2

b) Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại một điểm. Hãy ghi tên điểm đó rồi viết tiếp vào chỗ chấm:

Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại một điểm .....

Phương pháp giải:

- Dùng bút chì và thước kẻ, nối hai điểm A và B; C và D.

- Tìm giao điểm của hai đoạn thẳng; đặt tên rồi điền vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) Vẽ đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD.

Bài 54 : Tìm số bị trừ | Vở bài tập Toán lớp 2

b) Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm 

Bài 4 (trang 63 vbt Toán 2 tập 1)

 Số?

Bài 54 : Tìm số bị trừ | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 54 : Tìm số bị trừ | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 54 : Tìm số bị trừ | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Muốn tìm số còn thiếu của ô vuông ta lấy số trong hình tròn cộng với số nằm trên mũi tên.

Lời giải chi tiết:

Bài 54 : Tìm số bị trừ | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 54 : Tìm số bị trừ | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 54 : Tìm số bị trừ | Vở bài tập Toán lớp 2

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.