Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 55: 13 trừ đi một số : 13 – 5Bài 55: 13 trừ đi một số : 13 – 5

Bài 1 (trang 64 vbt Toán 2 tập 1)

Tính nhẩm :

a)

8+5=..... 5+8=..... 13−8=..... 13−5=.....
7+6=..... 6+7=..... 13−7=..... 13−6=.....
9+4=..... 4+9=..... 13−9=..... 13−4=.....

b)

13−3−4=..... 13−7=.....
13−3−6=..... 13−9=.....
13−3−2=..... 13−5=.....

Phương pháp giải:

Tính nhẩm các phép toán rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a)

8+5=13 5+8=13 13−8=5 13−5=8
7+6=13 6+7=13 13−7=6 13−6=7
9+4=13 4+9=13 13−9=4 13−4=9

b)

13−3−4=6 13−7=6
13−3−6=4 13−9=4
13−3−2=8 13−5=8

Bài 2 (trang 64 vbt Toán 2 tập 1)

Tính:

Bài 55: 13 trừ đi một số : 13 – 5 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 55: 13 trừ đi một số : 13 – 5 | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 55: 13 trừ đi một số : 13 – 5 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 55: 13 trừ đi một số : 13 – 5 | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 3 (trang 64 vbt Toán 2 tập 1)

Một cửa hàng có 13 quạt điện, đã bán 9 quạt điện. Hỏi cửa hàng đó còn lại mấy quạt điện ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Cửa hàng có   : 13 cái quạt

Bán             : 9 cái quạt

Còn             :… cái quạt ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số quạt điện có lúc đầu trừ đi số quạt điện đã bán.

Lời giải chi tiết:

Cửa hàng còn lại số quạt điện là:

    13 – 9 = 4 (quạt điện)

Đáp số: 4 quạt điện.

Bài 4 (trang 64 vbt Toán 2 tập 1)

Vẽ 3 đoạn thẳng cùng cắt nhau tại một điểm.

Phương pháp giải:

Vẽ ba đoạn thẳng cùng đi qua một điểm.

Lời giải chi tiết:

Bài 55: 13 trừ đi một số : 13 – 5 | Vở bài tập Toán lớp 2

3 đoạn thẳng AB, CD, EF cùng cắt nhau tại điểm I.

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.