Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 51: 32 - 8Bài 51: 32 - 8

Bài 1 (trang 60 vbt Toán 2 tập 1)

Tính:

Bài 51: 32 - 8 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 51: 32 - 8 | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 51: 32 - 8 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 51: 32 - 8 | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 2 (trang 60 vbt Toán 2 tập 1)

Đặt rồi tính:

42 - 5           82 - 8

62 - 6           32 - 3

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Tính trừ các số lần lượt từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Bài 51: 32 - 8 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 51: 32 - 8 | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 3 (trang 60 vbt Toán 2 tập 1)

Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán:

Hoa có 32 quả táo, Hoa cho bạn 9 quả táo. Hỏi………………

Phương pháp giải:

- Viết câu hỏi thích hợp với các thông tin trong bài toán đã cho.

- Tìm lời giải và trình bày bài toán.

Lời giải chi tiết:

Hoa có 32 quả táo, Hoa cho bạn 9 quả táo. Hỏi Hoa còn lại bao nhiêu quả táo?

Tóm tắt:

Hoa có: 32 quả táo

Hoa cho bạn: 9 quả táo

Hoa còn lại: … quả táo ?

Bài giải

Hoa còn lại số quả táo là:

    32 – 9 = 23 (quả)

Đáp số:  23 quả.

Bài 4 (trang 60 vbt Toán 2 tập 1)

Tìm x:

a) x + 9 = 22

b) 6 + x = 32 

Phương pháp giải:

Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết:

a) x + 9 = 22 

    x = 22 – 9

    x = 13

b) 6 + x = 32

    x = 32 – 6

    x = 26

Bài 5 (trang 60 vbt Toán 2 tập 1)

Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

Bài 51: 32 - 8 | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

- Dùng bút chì và thước kẻ, nối các điểm đã cho để được hình giống với hình mẫu. 

- Tô màu các hình.

Lời giải chi tiết:

Bài 51: 32 - 8 | Vở bài tập Toán lớp 2

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.