Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 47: 31 - 5Bài 47: 31 - 5

Bài 1 (trang 56 vbt Toán 2 tập 1)

Tính:

Bài 47: 31 - 5 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 47: 31 - 5 | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 47: 31 - 5 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 47: 31 - 5 | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 2 (trang 56 vbt Toán 2 tập 1)

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

31 và 3         81 và 8

21 và 7         61 và 9

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 47: 31 - 5 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 47: 31 - 5 | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 3 (trang 56 vbt Toán 2 tập 1)

Mỹ hái được 61 quả mơ, Mỹ đã ăn 8 quả mơ. Hỏi Mỹ còn lại bao nhiêu quả mơ ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Mỹ có: 61 quả mơ

Mỹ ăn hết: 8 quả mơ

Mỹ:….quả mơ ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số quả mơ Mỹ hái được trừ đi số quả mơ Mỹ đã ăn hết.

Lời giải chi tiết:

Mỹ còn lại số quả mơ là:

    61 – 8 = 53 (quả)

Đáp số: 53 quả.

Bài 4 (trang 56 vbt Toán 2 tập 1)

Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm ....

Bài 47: 31 - 5 | Vở bài tập Toán lớp 2

b) Đoạn thẳng AM cắt đoạn thẳng MB tại điểm ....

Bài 47: 31 - 5 | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Quan sát hình ảnh, tìm hai đoạn thẳng cắt nhau tại điểm nào rồi điền tên điểm vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm O.

b) Đoạn thẳng AM cắt đoạn thẳng MB tại điểm M.

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.