Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 43: Tìm một số hạng trong một tổngBài 43: Tìm một số hạng trong một tổng

Bài 1 (trang 51 vbt Toán 2 tập 1)

Tìm x (theo mẫu)

Mẫu:

    x + 3 = 9

    x = 9 - 3

    x = 6

a) x + 8

b) x + 5 = 17

c) 2 + x = 12

d) 2 + x = 12

e) x + 4 = 15 

Phương pháp giải:

Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết:

a) x + 8 = 10

    x = 10−8

    x = 2

b) x + 5 = 17

    x = 17 − 5

    x = 12

c) 2 + x = 12

    x = 12 − 2

    x = 10

d) 7 + x = 10

    x = 10−7

    x = 3

e) x + 4 = 15

    x = 15 − 4

    x = 11

Bài 2 (trang 51 vbt Toán 2 tập 1)

 Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng 14 8   27   16
Số hạng 2   15   42  
Tổng   10 35 27 84 59

Phương pháp giải:

- Tổng : Lấy hai số hạng đã cho cộng với nhau.

- Số hạng : Lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết:

Số hạng 14 8 20 27 42 16
Số hạng 2 2 15 0 42 43
Tổng 16 10 35 27 84 59

Bài 3 (trang 52 vbt Toán 2 tập 1)

Vừa gà vừa thỏ có 36 con, trong đó có 20 con gà. Hỏi có bao nhiêu con thỏ ?

Tóm tắt:

Gà và thỏ : 36 con

Gà : 20 con

Thỏ :….con ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm lời giải ta lấy 36 con trừ đi số con gà.

Lời giải chi tiết:

Có số con thỏ là:

    36 – 20 = 16 (con)

Đáp số: 16 con.

Bài 4 (trang 52 vbt Toán 2 tập 1)

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Bài 43: Tìm một số hạng trong một tổng | Vở bài tập Toán lớp 2

Độ dài đoạn thẳng BC là: ………………

Phương pháp giải:

Độ dài đoạn thẳng BC bằng độ dài đoạn thẳng AC trừ đi độ dài đoạn thẳng AB.

Lời giải chi tiết:

Độ dài đoạn thẳng BC là:

    28 – 20 = 8 (dm)

Đáp số : 8dm.

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.