Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 44: Luyện tậpBài 44: Luyện tập

Bài 1 (trang 53 vbt Toán 2 tập 1)

Tìm x:

a) x + 1 = 10

b) 12 + x = 22

c) 40 + x = 48

Phương pháp giải:

 Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết:

a) x + 1 = 10

    x = 10 − 1

    x = 9

b) 12 + x = 22

    x = 22 − 12

    x = 10

c) 40 + x = 48

    x = 48 − 40

    x = 8

Bài 2 (trang 53 vbt Toán 2 tập 1)

Tính:

6 + 4 = ..... 4 + 6 = ..... 10 − 6 = ..... 10 − 4 = .....
1 + 9 = ..... 9 + 1 = ..... 10 − 1 = ..... 10 − 9 = .....
7 + 3 = ..... 3 + 7 = ..... 10 − 7 = ..... 10 − 3 = .....

Phương pháp giải:

Cộng nhẩm hai số, từ đó điền nhanh được kết quả của ba phép tính cùng một cột có liên quan. 

Lời giải chi tiết:

6 + 4 = 10 4 + 6 = 10 10 − 6 = 4 10 − 4 = 6
1 + 9 = 10 9 + 1 = 10 10 − 1 = 9 10 − 9 = 1
7 + 3 = 10 3 + 7 = 10 10 − 7 = 3 10 − 3 = 7

Bài 3 (trang 53 vbt Toán 2 tập 1)

Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán:

Lớp 2B có 28 học sinh, trong đó có 16 học sinh gái. Hỏi ………………………

Phương pháp giải:

- Viết câu hỏi thích hợp từ đề bài đã cho.

- Tìm cách giải và trình bày bài toán. 

Lời giải chi tiết:

Lớp 2B có 28 học sinh, trong đó có 16 học sinh gái. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh trai?

Tóm tắt:

Lớp 2B có : 28 học sinh

Gái có      : 16 học sinh

Trai có      :….. học sinh

Bài giải

Lớp 2B có số học sinh trai là:

    28 – 16 = 12 (học sinh)

Đáp số: 12 học sinh.

Bài 4 (trang 53 vbt Toán 2 tập 1)

Ghi kết quả tính:

    17 − 4 − 3 = .....

    17 − 7 = .....

    10 − 3 − 5 = .....

    10 − 8 = .....

    10 − 2 − 3 = .....

    10 − 5 = .....

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

    17 − 4 − 3 = 10

    17 − 7 = 10

    10 − 3 − 5 = 2

    10 − 8 = 2

    10 − 2 − 3 = 5

    10 − 5 = 5

Bài 5 (trang 53 vbt Toán 2 tập 1)

Biết x + 5 = 5. Hãy đoán xem x là số nào.

x = ...... vì .............

Phương pháp giải:

 Vận dụng kiến thức: Một số khi cộng với 0 hoặc ngược lại thì giá trị của tổng bằng chính số đó.

Lời giải chi tiết:

x = 0 vì 0 + 5 = 5.

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.