Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 39 : Phép cộng có tổng bằng 100Bài 39 : Phép cộng có tổng bằng 100

Bài 1 (trang 45 vbt Toán 2 tập 1)

 Tính:

Bài 39 : Phép cộng có tổng bằng 100 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 39 : Phép cộng có tổng bằng 100 | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng các số theo thứ tự từ phải sang trái rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 39 : Phép cộng có tổng bằng 100 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 39 : Phép cộng có tổng bằng 100 | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 2 (trang 45 vbt Toán 2 tập 1)

Tính nhẩm:

80 + 20 = .....      70 + 30 = ......

40 + 60 = .....      10 + 90 = ......

50 + 50 = .....      20 + 80 = ......

Phương pháp giải:

Cộng các số hàng chục rồi viết thêm một chữ số 0 vào tận cùng kết quả vừa tìm được. 

Lời giải chi tiết:

80 + 20 = 100     70 + 30 = 100  

40 + 60 = 100     10 + 90 = 100

50 + 50 = 100     20 + 80 = 100

Bài 3 (trang 45 vbt Toán 2 tập 1)

 Một trường tiểu học có 88 học sinh lớp 1, số học sinh lớp 2 nhiều hơn số học sinh lớp 1 là 12 học sinh. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh lớp 2 ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Bài 39 : Phép cộng có tổng bằng 100 | Vở bài tập Toán lớp 2

Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh của khối lớp 1 cộng thêm 12 học sinh.

Lời giải chi tiết:

Trường đó có số học sinh lớp hai là:

    88 + 12 = 100 (học sinh)

Đáp số: 100 học sinh.

Bài 4 (trang 45 vbt Toán 2 tập 1)

Số

Bài 39 : Phép cộng có tổng bằng 100 | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải rồi điền kết quả vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 39 : Phép cộng có tổng bằng 100 | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 5 (trang 45 vbt Toán 2 tập 1)

Nối hai số có tổng bằng 100 (theo mẫu):

Bài 39 : Phép cộng có tổng bằng 100 | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Chọn và nối các số có tổng là 100.

Lời giải chi tiết:

Bài 39 : Phép cộng có tổng bằng 100 | Vở bài tập Toán lớp 2

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.