Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 36: Luyện tậpBài 36: Luyện tập

Bài 1 (trang 41 vbt Toán 2 tập 1)

 Tính nhẩm

6 + 1 = .....       6 + 6 = .....

6 + 0 = .....       6 + 2 = .....

6 + 7 = .....       7 + 6 = .....

6 + 3 = .....       6 + 8 = .....

8 + 6 = .....       6 + 4 = .....

6 + 9 = .....       9 + 6 = .....

6 + 5 = .....       6 + 10 = .....

10 + 6 = .....

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

6 + 1 = 7          6 + 6 = 12

6 + 0 = 6          6 + 2 = 8

6 + 7 = 13        7 + 6 = 13

6 + 3 = 9          6 + 8 = 14

8 + 6 = 14        6 + 4 = 10

6 + 9 = 15        9 + 6 = 15

6 + 5 = 11        6 + 10 = 16

10 + 6 = 16

Bài 2 (trang 42 vbt Toán 2 tập 1)

 Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng 26 36 46 56 66 47
Số hạng 15 7 24 9 18 46
Tổng            

Phương pháp giải:

 Cộng các số hạng rồi điền kết quả vào ô thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Số hạng 26 36 46 56 66 47
Số hạng 15 7 24 9 18 46
Tổng 41 43 70 65 84 93

Bài 3 (trang 42 vbt Toán 2 tập 1)

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Bài 36: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

 Muốn tìm lời giải ta lấy số cây của đội 1 cộng với 6 cây nữa.

Lời giải chi tiết:

Đội 2 có số cây là:

    36 + 6 = 42 (cây)

Đáp số: 42 cây.

Bài 4 (trang 42 vbt Toán 2 tập 1)

 Số

Trong hình bên:

Bài 36: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

a) Có ... hình tam giác

b) Có ... hình tứ giác

Phương pháp giải:

- Đếm số hình tam giác hoặc tứ giác trong hình đã cho.

- Chú ý ghép hình và đếm đủ cho tới hết.

Lời giải chi tiết:

Bài 36: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

a) Có 3 hình tam giác (Hình 1; 3; 1 + 2 + 3).

b) Có 3 hình tứ giác (Hình 2; 1 + 2; 2 + 3).

Bài 5 (trang 42 vbt Toán 2 tập 1)

 Số

Bài 36: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

 Làm tính theo chiều mũi tên rồi điền kết quả vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 36: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.