Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 33: 6 cộng với một số : 6 + 5Bài 33: 6 cộng với một số : 6 + 5

Bài 1 (trang 38 vbt Toán 2 tập 1)

Tính nhẩm:

6 + 1 = .....       6 + 6 = .....

6 + 2 = .....       6 + 7 = .....

6 + 3 = .....       6 + 8 = .....

6 + 4 = .....       6 + 9 = .....

6 + 5 = .....       6 + 0 = .....

Phương pháp giải:

Nhẩm phép cộng 6 với một số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

6 + 1 = 7          6 + 6 = 12

6 + 2 = 8          6 + 7 = 13

6 + 3 = 9          6 + 8 = 14

6 + 4 = 10        6 + 9 = 15

6 + 5 = 11        6 + 0 = 6  

Bài 2 (trang 38 vbt Toán 2 tập 1)

Tính:

Bài 33: 6 cộng với một số : 6 + 5 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 33: 6 cộng với một số : 6 + 5 | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép cộng rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 33: 6 cộng với một số : 6 + 5 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 33: 6 cộng với một số : 6 + 5 | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 3 (trang 38 vbt Toán 2 tập 1)

Số

Bài 33: 6 cộng với một số : 6 + 5 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 33: 6 cộng với một số : 6 + 5 | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

 Nhẩm lại bảng cộng 6 với một số để tìm số hạng còn thiếu.

Lời giải chi tiết:

Bài 33: 6 cộng với một số : 6 + 5 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 33: 6 cộng với một số : 6 + 5 | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 4 (trang 39 vbt Toán 2 tập 1)

Điền số hoặc phép tính thích hợp vào chỗ chấm:

Bài 33: 6 cộng với một số : 6 + 5 | Vở bài tập Toán lớp 2

- Trong hình tròn ….. điểm.

- Trong hình vuông….điểm.

- Trong hai hình có tất cả là:

……………………. = ..... (điểm)

Phương pháp giải:

- Đếm số điểm có trong hình vuông, hình tròn.

- Lấy số điểm nằm trong hình tròn cộng với số điểm nằm trong hình tròn.

Lời giải chi tiết:

- Trong hình tròn 6 điểm.

- Trong hình vuông 9 điểm.

- Trong hai hình có tất cả là:

    6 + 9 = 15 (điểm).

Bài 5 (trang 39 vbt Toán 2 tập 1)

Điền dấu >, <, = 

6 + 8 ….. 8 + 6

6 + 6 ….. 6 + 8

9 + 8 – 5 ….. 11

6 + 7 – 3 ….. 11

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của mỗi vế.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

6 + 8 = 8 + 6

6 + 6 < 6 + 8

9 + 8 – 5 > 11

6 + 7 – 3 < 11  

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.