Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 23: Bài toán về nhiều hơn



Bài 23: Bài toán về nhiều hơn

Bài 1 (trang 26 vbt Toán 2 tập 1)

Hòa có 6 bút chì màu, Lan có nhiều hơn Hòa 2 bút chì màu. Hỏi Lan có mấy bút chì màu ?

Tóm tắt :

Hòa có: ….. bút chì màu

Lan nhiều hơn Hòa: ….. bút chì màu

Lan có: ….. bút chì màu?

Phương pháp giải:

- Điền các số liệu của mỗi bạn vào tóm tắt.

- Muốn tìm lời giải ta lấy số bút chì màu của Hòa cộng với 2.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Hòa có: 6 bút chì màu

Lan nhiều hơn Hòa: 2 bút chì màu

Lan có: ….. bút chì màu ?

Bài giải: 

Lan có số bút chì màu là:

   6 + 2 = 8 (bút)

Đáp số : 8 bút.

Bài 2 (trang 26 vbt Toán 2 tập 1)

Nam có 12 nhãn vở, Bắc có nhiều hơn Nam 4 nhãn vở. Hỏi Bắc có bao nhiêu nhãn vở ?

Tóm tắt:

Nam có: ….. nhãn vở

Bắc nhiều hơn Nam: ….. nhãn vở

Bắc có: ….. nhãn vở ?

Phương pháp giải:

- Đọc đề bài rồi viết các số thích hợp vào tóm tắt.

- Muốn tìm lời giải ta lấy số nhãn vở của Nam cộng với 4.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt :

Nam có: 12 nhãn vở

Bắc nhiều hơn: 4 nhãn vở

Bắc có: ….. nhãn vở ?

Bài giải:

Bắc có số nhãn vở là :

   12 + 4 = 16 (nhãn vở)

Đáp số : 16 nhãn vở.

Bài 3 (trang 27 vbt Toán 2 tập 1)

Dũng cao 95 cm, Hồng cao hơn Dũng 4 cm. Hỏi Hồng cao bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Bài 23: Bài toán về nhiều hơn | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Tóm tắt :

Dũng cao: 95 cm

Hồng cao hơn Dũng: 4 cm

Hồng cao: ….. cm ?

Muốn tìm lời giải ta lấy chiều cao của Dũng cộng với 4cm.

Lời giải chi tiết:

Hồng cao số xăng-ti-mét là:

    95 + 4 = 99 (cm)

Đáp số: 99 cm.

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.