6 câu trắc nghiệm Thực hành: Phản ứng oxi hóa khử cực hay có đáp án6 câu trắc nghiệm Thực hành: Phản ứng oxi hóa khử cực hay có đáp án

Câu 1: Cho một viên kẽm nhỏ vào ống nghiệm đựng khoảng 2 ml dung dịch axit sunfuric loãng. Hiện tượng xảy ra là

Quảng cáo

A. viên kẽm tan, không có khí thoát ra.

B. viên kẽm tan, thoát ra khí không màu, nhẹ hơn không khí.

C. viên kẽm tan, thoát ra khí không màu, mùi trứng thối.

D. viên kẽm tan, thoát ra khí không màu, mùi hắc, nặng hơn không khí.

Đáp án: B

Câu 2: Cho một viên kẽm nhỏ vào ống nghiệm đựng khoảng 2 ml dung dịch axit sunfuric đặc, đun nóng. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Kẽm là chất khử, axit sunfuric là chất oxi hóa.

B. Kẽm là chất oxi hóa, axit sunfuric vừa là chất khử.

C. Kẽm là chất khử, axit sunfuric vừa là chất oxi hóa, vừa là môi trường.

D. Kẽm là chất oxi hóa, axit sunfuric vừa là chất khử, vừa là môi trường.

Đáp án: C

Câu 3: Cho một đinh sắt vào ống nghiệm đựng khoảng 2 ml dung dịch CuSO4 loãng. Hiện tượng xảy ra là

A. đinh sắt tan ra.

B. có một lớp đồng đỏ bám ngoài đinh sắt.

C. màu xanh của dung dịch đậm lên.

D. dung dịch chuyển sang màu vàng.

Quảng cáo

Đáp án: B

Câu 4: Cho một đinh sắt vào ống nghiệm đựng khoảng 2 ml dung dịch CuSO4 loãng. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Phản ứng xảy ra trong ống nghiệm là phản ứng thế.

B. Sắt là chất khử.

C. Đồng sunfat à chất oxi hóa.

D. Sản phẩm là sắt (III) sunfat.

Đáp án: D

Câu 5: Đốt một bang magie rồi cho vào bình chứa khí CO2 thì thấy phản ứng tiếp tục xảy ra và sản phẩm tạo thành là bột trắng và muội đen.

Phát biểu nào sau đây sai?

A. bột trắng là MgO

B. muội đen là cacbon (C)

C. Mg chuyển từ số oxi hóa 0 đến -2

D. Cacbon (C) chuyển từ số oxi hóa +4 đến 0

Đáp án: C

Câu 6: Nhỏ từng giọt dung dịch KMnO4 vào ống nghiệm chứa 3 ml dung dịch hỗn hợp FeSO4 và H2SO4, lắc nhẹ.

Mô tả nào sau đây đúng?

A. màu tím biến mất, dung dịch đổi sang màu vàng nhạt.

B. xuất hiện kết tủa bột đen.

C. dung dịch đổi sang màu hồng.

D. xuất hiện kết tủa màu trắng, dung dịch đổi sang màu xanh.

Quảng cáo

Đáp án: A

Xem thêm Bài tập & Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 10 cực hay có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.