Bài tập trắc nghiệm Thực hành: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo cực hay có đáp ánBài tập trắc nghiệm Thực hành: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo cực hay có đáp án

Câu 1: Hình vẽ dưới đây mô tả thí nghiệm điều chế khí hidro halogenua:

Hai hidro halogenua (HX) có thể điều chế theo sơ đồ trên là

Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10
Quảng cáo

A. HBr và HI

B. HCl và HBr

C. HF và HCl

D. HF và HI

Đáp án: C

Câu 2: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Cl2 từ MnO2 và dung dịch HCl:

Phát biểu nào sau đây sai?

Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10

A. Có thể thay MnO2 bằng KMnO4

.

B. Bông tẩm dung dịch NaOH ngăn không cho khí Cl2 thoát ra.

C. Có thể thay dung dịch NaOH bằng dung dịch Ca(OH)2.

D. Có thể thay dung dịch NaCl bằng dung dịch KOH.

Đáp án: D

Quảng cáo

Xem thêm Bài tập & Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 10 cực hay có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.