Trắc nghiệm Hóa 10: Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của cloChương 5: Nhóm halogen

Trắc nghiệm Hóa 10: Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo

Câu 1: Hình vẽ dưới đây mô tả thí nghiệm điều chế khí hidro halogenua:

Hai hidro halogenua (HX) có thể điều chế theo sơ đồ trên là

Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10
Quảng cáo

A. HBr và HI

B. HCl và HBr

C. HF và HCl

D. HF và HI

Câu 2: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Cl2 từ MnO2 và dung dịch HCl:

Phát biểu nào sau đây sai?

Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10

A. Có thể thay MnO2 bằng KMnO4

.

B. Bông tẩm dung dịch NaOH ngăn không cho khí Cl2 thoát ra.

C. Có thể thay dung dịch NaOH bằng dung dịch Ca(OH)2.

D. Có thể thay dung dịch NaCl bằng dung dịch KOH.

Đáp án

1. C2. D
Quảng cáo

Tham khảo các bài Chương 5 Hóa 10 khác:

Mục lục Bài tập trắc nghiệm Hóa học 10 có đáp án theo chương:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Bài tập trắc nghiệm Hóa học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 10 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Hóa học 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.