Đảo ngược Collection trong JavaMiêu tả vấn đề

Cách đảo ngược một Collection trong Java ?

Giải pháp

Ví dụ sau minh họa cách đảo ngược một Collection bởi sử dụng phương thức listIterator() và Collection.reverse() của lớp Collection và Listiterator trong Java.

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import java.util.ListIterator;

class UtilDemo3 {
  public static void main(String[] args) {
   String[] coins = { "A", "B", "C", "D", "E" };
   List l = new ArrayList();
   for (int i = 0; i < coins.length; i++)
     l.add(coins[i]);
   ListIterator liter = l.listIterator();
   System.out.println("Before reversal");
   while (liter.hasNext())
     System.out.println(liter.next());
   Collections.reverse(l);
   liter = l.listIterator();
   System.out.println("After reversal");
   while (liter.hasNext())
     System.out.println(liter.next());
  }
}
Quảng cáo

Kết quả

Code trên sẽ cho kết quả sau:

Before reversal
A
B
C
D
E
After reversal
E
D
C
B
A
Quảng cáo
Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


collection_trong_java.jsp